Kyrkovalet

Vid årets val till kyrkofullmäktige kommer homofrågan bli en av de brännheta. Synen på homosexuellas plats inom kyrkan och inte minst möjligheten till välsignelse och partnerskapsförrättande kommer diskuteras hett den närmsta tiden.
Eftersom Svenska Kyrkan är en demokratisk institution, betyder valet att medlemmarna kan vara med att välja kyrkans framtida förhållningssätt.

Det har även det främlingsfientliga partiet Sverigedemokraterna insett. De ställer i år upp i valet till Kyrkomötet liksom i tre stiftsval och en handfull församlingsval.
Partiet hoppas att få en politisk plattform genom att väljas in i olika kyrkliga församlingar. Genom det låga valdeltagandet ser partiet en chans att få den politisk roll de inte lyckats med i politiska val.
Och det är ett aggressivt budskap man går ut med i valet: ”SD vill ha en kyrka som den var före mångkulturen, en Fädernas kyrka i Sveriges land. ” lyder deras första budskap i valkampen. Man uttalar i sitt valmanifest även slut på ”det politiskt korrekta”, ”en sund moral” och ”nationell solidaritet – inte bara solidaritet med fattiga länder”. Man vill även utnyttja en katolsk-luthersk konflikt och ”kräver” ”Luther kvar i Svenska Kyrkan”. Och partiet vill genom kyrkan ”stärka fosterlandskärleken” och värna ”om de traditionella familjevärdena”.
I sitt valmanifest slår de också fast att Svenska Kyrkan inte skall ”acceptera att andra religioner breder ut sig i Sverige”.
I ett nyhetsbrev från valorganisatören Tommy S. Funebo attackeras ärkebiskopen för sitt stöd till utställningen Ecce Homo och skriver hotfullt:
”De ansvariga för den av ärkebiskopen välsignade utställningen ”Ecce Homo” hade under Strafflagens tid före 1965 kunnat straffas för ”hädelse av Gud” eller ”gäckelse av Guds heliga ord eller sakramenten”, eller ”gäckeri av gudstjänsten”.”

Förutom i det nationella valet till Kyrkomötet ställer Sverigedemokarterna upp i stiftsvalet i Lund, Uppsala och Stockholm.
I de lokala församlingsvalen ställer de även upp på följande platser:
Ekerö kyrkliga samfällighet, Huddinge kyrkliga samfällighet, Höörs samfällda kyrkofullmäktige, Sunne kyrkliga samfällighet, Uppsala kyrkliga samfällighet, G:a Uppsala, Helga Trefaldighet, Uppsala, Korsberga direktvalda kyrkoråd, S:t Mikael i Huddinge, Sunne, Tjörnarp.
De som vill förhindra att partiet får en politisk plattform och bor i dessa stift eller församlingar bör rösta i årets val – ju högre valdeltagande ju mindre chans för Sverigedemokraterna.

Poströstning och ”förhandsröstning” pågår fram till den 12 september och själva valet sker den 16 september.

Full information om valet och de olika partierna som medverkar finns via länken nedan.

http://www.svenskakyrkan.se/valinformation/

Publicerad: 2001-09-05 14:52:11