Queerkamp

– Det har funnits ett intresse länge, och nu i helgen blev det av, förklarar en av initiativtagarna Cege Hedén för QX.se.
Hedén berättar att många varit i kontakt med riksdagsmannen Tasso Stafilidis för att få igång ett nätverk. Och initiativet har just kommit från Stafilidis. I helgen som gick träffades en grupp medlemmar på riksdagen och bildade en interimstyrelse.
– Varför bildar ni nätverket?
– Dels därför att behovet finns för att de som tillhör HBT-kollektivet (ett nytt uttryck som står för homo-, bi- och transpersoner) behöver träffas och prata med varandra och vara ett stöd, berättar Hedén. Vi kommer också påverka genom att ge HBT-utbildningar på olika nivåer i partiet. Vi hoppas att frågorna därmed kommer med mer i det vanliga partiarbetet.
En av de frågor där gruppen kan komma att krocka med partiets syn är porrfrågan. Där gruppen kommer ha en mer liberal syn.
– Vi kommer inte hävda att vi har rätt i allt, men vi kommer ta upp debatten, säger Hedén som är sammankallande i den nya interimstyrelsen.
– Vilka mål har du med gruppen?
– Jag hoppas på att gruppen blir så stor att vi kan bli mer organiserade, svarar Hedén.
Vänsterpartiets HBT-nätverk kommer presentera sig under Stockholm Pride i Ung Vänsters tält i PridePark.
Du kan även nå dem via riksdagsman Tasso Stafilidis eller Cege Hedén via hans personsökare 0740-302073.

Publicerad: 2000-07-31 12:01:21