RFSL-Kongress 2005

I tre dagar, med start fredag 15.00 samlas kring 200 personer på Södra Berget i Sundsvall för att diskutera RFSLs verksamhetsår 2004 och framtidens förbund.
RFSL hade vid slutet av 2004 5781 medlemmar och är den i särklass största HBT-politiska organisationen i Sverige. Nära 30 avdelningar där Stockholm dominerar med 1500 medlemmar och kongress-värdorganisationen i Sundsvall samlar 108 i föreningen.

Bland motionerna märks förslag på namnändring till ”Riksförbundet för samhörighet och likaberättigande” istället för ”sexuellt likaberättigande” som idag en annan att man skall tala om HBT-förbundet RFSL och ytterligare en att förbundet skall återinföra ordet lesbisk i alla skrifter och säga LHBT istället för enbart HBT som idag. En motion vill sänka medlemsavgiften för +65 och en annan vill se överförvaltningen av RFSLs gedigna bibliotek.
En invandrarpolitisk strategi presenteras i en proposition och arbetsordning för såväl KomUts redaktion, valberedningens som revisorernas arbete tas upp.

Ett nytt principprogram skall diskuteras vid kongressen. Det inleds med orden: ”RFSLs vision och yttersta mål är ett samhälle präglat av respekt och acceptans inför människors olikheter på ett så genomgripande sätt att RFSL och andra liknande organisationer inte skall behövas. Tyvärr lever vi inte i ett sådant samhälle idag.”

Under hela helgen sänds RFSL-kongressen i delar live så att alla som önskar kan följa med.
Öppningen besöks av bland annat Yvonne Ruwaida (mp) och för underhållningen står bland annat Kjell Lönnå

http://www.rfsl.se/?p=1894

Publicerad: 2005-03-18 15:08:10