Förslaget innefattar partnerrättigheter inom områden som arv, sociala förmåner och utnyttjande av gemensamt ägande.
Gayaktivister i landet räknar med att förslaget går igenom. De siktar nu in sig på att arbeta för fulla äktenskapliga rättigheter då olika klagar inte ger fullständig likställdhet.

http://www.qruiser.com/clubs/club.php?id=11131

Källa: Budapest-klubb på Qruiser

Publicerad: 2007-11-27 17:54:39