RFSL

I ett meddelande till RFSL-avdelningar runt om i landet berättar RFSL Piteå Älvdal & norra Västerbotten att en medlem i styrelsen förskingrat minst 43-44 000 kronor. ”men betydligt mer pengar än så saknas”, sägs i meddelandet.
Styrelsemedlemmen skall ha erkänt förskingringen och han har blivit polisanmäld. Medlemmen liksom hans partner har fråntagits ”all rätt att verka för föreningen framöver”.
De pengar som försvunnit har huvudsakligen handlat om medel som reserverats för föreningens ”Rysslands-projekt”.

I meddelandet till RFSL-avdelningarna sägs att händelsen inte kommer påverka RFSL-kongressen som hålls i stan den 16-18 mars.

http://www.rfsl.se/pitea/

Källa: RFSL Piteå Älvdal & norra Västerbotten

Publicerad: 2001-03-02 13:45:00