Egentligen var det tänkt att ungrarna skulle ha kunnat ingå partnerskap redan den 1 januari i år, men landets författningsdomstol ogiltigförklarade den lag om partnerskap som röstats igenom åberopande att den var alltför lik äktenskapet. Den ungerska författningen innehåller ett särskilt skydd för äktenskapet. Den tidigare lagen om partnerskap omfattade även heterosexuella par. Det menade författningsdomstolen utgjorde lagstiftning som alltför mycket kopierar äktenskapet med till namnet heter någonting annat, vilket inte godtogs. Samtidigt erkände dock författningsdomstolen att samkönade par inte kunde nekas ingå partnerskap med rättsverkningar liknande äktenskapets.

Det nya försöket att införa partnerskap som den ungerska regeringen fick göra innebär ett partnerskap som enbart samkönade par kan ingå. Som registrerade partner kommer man få de flesta av äktenskapets rättsverkningar, dock inte rätt att inneha gemensamt föräldraskap.

Ungerns president Lászlo Sólyom har nu femton dagar på sig från i måndags att underteckna lagen, lägga in sitt veto mot den eller skicka den vidare till författningsdomstolen. Enligt bedömare är det osannolikt att presidenten skulle välja att lägga in veto. Så fort Sólyom har undertecknat partnerskapslagen kommer den att kunna träda i kraft. Sannolikt den 1 juni eller den 1 juli i år. Ungern skulle därmed bli det 13:e landet inom EU att införa partnerskap eller äktenskap för samkönade par. Om Irland senare i år, enligt planerna, också inför partnerskap skulle för första gången en majoritet av EU:s länder ha äktenskap eller äktenskapsliknande lagstiftning som erkänner samkönade par.

Övriga EU-länder, förutom Sverige, där samkönade par kan gifta sig eller ingå partnerskap är Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Luxemburg, Nederländerna, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien och Tyskland. De europeiska länder utanför EU som har äktenskap eller partnerskap för samkönade par är Andorra, Island, Norge och Schweiz.