De senaste veckorna har RFSL:s Brottsofferjour fått en ökad tillströmning av förfrågningar via mejl och telefon om våld i samkönade relationer och förfrågningar från personer som utsätts för hatbrott av exempelvis grannar, hela skalan av våld och hot finns representerad.
– Tidigare hade vi en fråga i veckan, nu en om dagen, säger en av RFSL:s brottsoffersamordnare Anneli Svensson. Det är en klar ökning.

En tendens i övrigt som hon noterat är att allt fler vågar anmäla och söka hjälp än tidigare.
– Det kan vara en tillfällig uppgång efter Pride men jag tror att uppgången är en effekt av kampanjen, det som vi ville uppnå.
I samband med Stockholm Pride genomförde RFSL för första gången en omfattande reklamkampanj i samarbete med Stockholmspolisen, Hopp, SKR, Roks och Brottsofferjourernas riksförbund.
Kampanjen med titeln Om livet inte är en schlager längre, finansierad av socialstyrelsen och framtagen av reklamföretagen Grow reklambyrå och Gedeon Design, uppmärksammades på stortavlor i Stockholms tunnelbanestationer längs hela gröna linjen, i tunnelbanevagnar, på bussar och pendeltåg.

– Reklamkampanjen fick ett bra genomslag i media och bland riksdagspolitiker som ansåg att kampanjen var både snygg och viktig.

Enligt SL:s pressavdelning pågick kampanjen ett par extra veckor på grund av lågsäsongen under sommaren och avslutades i början av vecka 35. Ett par annonskampanjer uteblev och då fick RFSL:s kampanj chansen att synas några veckor extra.
– Den fick mer space än planerat och det är vi glada för. Kampanjen i tunnelbanan ska återkomma två till tre gånger till med vissa uppehåll.

Jörgen Gedeon, projektledare för kampanjen och artdirector på Gedeon Design, berättar att kampanjen först och främst riktade sig till hbt-personer i parrelationer som känner sig kränkta och hotade men budskapet är allmängiltigt, förklarar han.
– Jag hoppas att effekten kan bli långvarig och att reklamen med schlagerbudskapet, något många kan identifiera sig med, visar att våld kan drabba vem som helst oavsett kön och sexuell läggning.

Meningen var att reklamtavlorna i glatt rosa skulle synas och uppfattas som ”charmiga och härliga och tilltala vem som helst”. De skulle få gemene man att reagera och bli en tankeställare, smolket i den rosa bägaren då våldet tar över och blir en del av vardagen. RFSL vill få fler våldsutsatta hbt-personer att våga ta kontakt med förbundets Brottsofferjour.
– Många som är utsatta upplever inte att de är hotade eller offer. Tanken är att reklamen ska få människor att fundera över sin situation och om den är så pass bra som de uppfattar den.

En tidigare undersökning har visat att en av fyra som lever i eller har levt i en samkönad relation har råkat ut för våld eller hot inom den. Som hbt-person är det svårare att få stöd och hjälp och kunskapen om samkönat partnervåld anses generellt som låg hos polis, socialtjänst och sjukvård. Män som blir slagna av män i förhållanden har hittills inte haft möjlighet att få ett skyddat boende. Även inom hbt-gruppen behöver man bli bättre på att prata om de problem som finns.

Inom kort tar Bostadsförmedlingen i Stockholm beslut om att ge en skyddslägenhet till RFSL:s Brottsofferjour. Ett efterlängtat skyddat boende för personer som är utsatta för partnervåld, hatbrott och hedersbrott. Pengarna till hyran av den fick Brottsofferjouren av Rotary för ett år sedan, det har sedan tagit tid att få fram lägenheten. Brottsofferjouren hoppas på att den kommer att bli permanent och att socialstyrelsen framöver även beviljar medel för hyran då behovet av ett skyddat boende är stort, särskilt bland våldsutsatta män.

Fakta RFSL:s Brottsofferjour
Den startade 1998 och drivs av RFSL med medel från socialstyrelsen som täcker lönen för två halvtidsanställda brottsoffersamordnare och hyran för en arbetslokal i Stockholm.

Annonskampanjen har förutom på storbildstavlor i T-banan även gått i tidningen QX, QX.se och Qruiser.com under sommaren.