Idag svarade utrikesminister Carl Bildt (m) på riksdagsledamoten Birgitta Ohlssons (fp) skriftliga fråga om hur svenska regeringen kommer agera när det gäller lagförslaget ”Anti Homosexuality Bill” som just nu diskuteras i Ugandas parlament.
Carl Bildt skriver att Sverige under en ”längre tid drivit frågan om HBT-personers åtnjutande av de mänskliga rättigheterna i dialog med ugandiska regeringen.”
Bildt skriver att det i den ”samarbetsstrategi” som finns för utvecklingsarbetet med Uganda som gäller fram till 2013 ingår att verka för HBT-personers mänskliga rättigheter. ”Förutom icke-diskriminering som huvudprincip i förhållande till t.ex. tillgång till service (som hiv-prevention samt hälso- och sjukvård) handlar det i Uganda om flera grundläggande friheter, som föreningsfriheten och yttrandefriheten, samt om rätten till privatliv.”
Bildt utlovar att Sverige fortsatt skall stödja organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter i landet liksom regionala initiativ som fokuserar på HBT.frågor.
”Sverige förväntar sig att Uganda efterlever sina folkrättsliga åtaganden rörande mänskliga rättigheter. Det nya lagförslaget strider såväl mot internationella åtaganden som Ugandas grundlag.”
Birgitta Ohlsson säger till QX att svaret från Bildt visserligen är formellt hållet men att det visar att ett arbete med frågan redan har skett,
– Vi vet att det pågår en dialog, säger hon. Det viktiga är att konkret göra en strategi som så att förslaget inte blir verklighet.
– Uganda är ett biståndsberoende land. Sverige måste nu försöka bygga en allians med likasinnade länder som tycker den här frågan är viktig. Om EU kan tala med gemensam röst så tror jag det kan bli annat ljud i skällan, säger Ohlsson.

Läs också
Protester och böner mot antihomolag i Uganda

Amerikanska kyrkor bakom ny lag i Uganda Nytt lagförslag hotar i Uganda