Idén bakom Recycle the Rainbow kommer ursprungligen från Cat McIlroy som saknade en billig secondhand-butik som samtidigt stöttar hbtq-personer. Vid Stockholm Pride och Socialistiskt Forum har Recycle the Rainbow har har tidigare arrangerats men i fredags öppnade en tillfällig butik på Sankt Paulsgatan 2 i Stockholm.

– Recycle the Rainbow är med och skapar ett medvetet engagemang inom hbtq-communityt och bidrar till att stärka unga asylsökande, nyanlända och papperslösa hbtq-ungdomars position i Sverige. Att få tillgång till en rättssäker asylprövning handlar i dag mycket om att besitta kunskap om hur asylprocessen fungerar. Hbtq-ungdomar i asylprocessen drabbas oftast av att information och rådgivningsinsatser från myndigheter är bristande, samt att hbtq-kompetensen också är bristande hos de beslutsfattare som hbtq-ungdomarna möter i sina asylprocesser. Att shoppa på Recycle the Rainbow innebär att fler hbtq-ungdomar får en rättssäker asylhandläggning och att fler inom myndigheter och kommuner får bättre kunskap om hbtq-ungdomars behov och situation, säger Frank Berglund, förbundsordförande för RFSL Ungdom. 

Minst till sista december kommer butiken hålla öppet. Vill du hjälpa till i butiken (volontärer behövs!) eller skänka saker finns mer info via facebook-sidan