Striden om begreppet äktenskap och möjligheten att gifta sig enligt samma lagar oberoende av vilka kön två personer i ett par består av, fortsätter i USA.
Den 7 januari sa Senaten i delstaten New Jersey nej till att låta gaypar gifta sig. Det betraktas i USA som ännu ett bakslag för hbt-rörelsen. I New Jersey finns idag en partnerskapslagstiftning.
– De krav på att försäkra likställdhet inför lagen för samkönade par, som New Jerseys högsta domstol slog fast i sitt beslut 2006, har inte följts, säger Kevin Cathcart från Lambda Legal i en kommentar till torsdagens beslut.
I Kalifornien infördes 2008 under några månader möjligheten för par av samma kön att ingå äktenskap under gällande lag. Delstatens högsta domstol menade att det stred mot konstitutionen att förhindra par av samma kön från att gifta sig.
Kort efter startade motståndare till att par av samma kön skall få ingå äktenskap en kampanj för att vid höstens folkomröstningar i samband med valen anta ”Proposition 8” som innebar att konstitutionen uttryckligen skulle säga att äktenskap endast kan ingås mellan man och kvinna. Proposition 8 fick en majoritet och sände chockvågor genom Kaliforniens hbt-samhälle och tiotusentals redan gifta kalifornier såg sina äktenskap gå upp i rök.
De två gifta paren Paul Katami, Jeff Zarrillo och Sandy Stier, Kris Perry stämt delstaten för att ha infört förbud mot par av samma kön att ingå äktenskap.
Under måndagen startade så den domstolsförhandling i delstatsten som skall ta ställning till om det enligt delstatens konstitution är möjligt att rösta bort en grupps redan lagvunna rättigheter.
Via hemsidan prop8trialtracker.com kan man följa uppdaterade rapporter från rättegången.