Fem organisationer kvalificerar i år för organisationsbidraget på totalt 6,3 miljoner kronor till hbt-föreningar. Mest får RFSL som är den enda organisation som uppfyller kraven på minst 500 medlemmar och fyra lokalavdelningar.
RFSL får 5,7 miljoner kronor. Föreningen har idag 29 lokalavdelningar med totalt knappt 4 000medlemmar.
Fyra andra föreningar som har undantagits från kravet på minst 500 medlemmar och 4 lokalavdelningar har tilldelats bidrag från Ungdomsstyrelsen som har i uppdrag att fördela de 6,3 miljonerna. De fyra får 150 000 kronor vardera.
De fyra är: Transföreningen FPES med 186 medlemmar och lokalverksamhet i Stockholm, Göteborg, Örebro, Skåne och Småland. HBTs (socialdemokraterna) med 245 medlemmar och lokalavdelningar i Stockholm, Göteborg, Öresund, Örebro och Östergötland. Riks-EKHO, den kristna hbt-organisationen, med 219 medlemmar och avdelningar i Malmö. Stockholm, Linköping, Göteborg och Västerbotten. ROHS, Riksorganisationen hbt-solidaritet, med 180 medlemmar och tre medlemsorganisationer baserade i Stockholm; Kulturföreningen Tupilak, Homosexuella socialister och Aktionsgruppen Homosexuella pensionärer.