MUCF

Dags söka bidrag för att utveckla arbete med unga hbtqi-personer

Sverige •
Nu är det dags att börja söka ekonomiskt stöd hos MUCF för verksamheter som riktar sig till hbtqi+ungdomar.
2024-01-09

HBTQ-organisationer delar på knappa 13 miljoner i statliga bidrag

Sverige •
Bidragen till HBTQ-organisationer för att driva verksamhet under 2023 har nu fördelats. Även RFSL Ungdom har fått tilldelat organisationsbidrag.
2023-02-02

Vill du fixa mötesplats för unga hbtqi-personer? Då kan du få bidrag

Samhälle •
Har du en idé för en aktivitet eller projekt som ger sammanhang för hbtqi-personer under 25 år? Kul! Nu är ansökan för projektbidrag öppen.
2023-01-05

Stöd för ungas mötesplatser fördelat

Sverige •
Totalt delade idag MUCF ut 45 miljoner till 55 organisationer i syfte att bland annat bekämpa rasism och intolerans liksom att öka antalet mötesplatser för hbtqi-unga.
2022-06-03

Varannan hbtqi-debattör i Sverige har trakasserats

Sverige •
En stor kartläggning visar att personer som debatterar hbtqi-frågor är extra utsatta för hot, trakasserier och våld.
2022-04-01

Så mycket bidrag får de olika hbtq-organisationerna 2022

Sverige •
Nu står det klart hur mycket statsbidrag som går till hbtq-organisationer under nästa år. Överlägset störst pott hamnar hos RFSL.
2021-12-17

RFSL får 908 000 kronor: ”Ska gå till att bryta ofrivillig isolering”

Sverige •
RFSL får 908 000 kronor för att stärka bland annat Newcomers-nätverken runt om i Sverige. – Behov av trygga sammanhang har växt under pandemin, säger Mikael Jonsson på RFSL.
2021-09-08

Lesbisk makt får pengar av MUCF: ”Vi är så glada att kunna genomföra detta projekt”

Sverige •
Nu har pengarna som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor fick i uppdrag att dela ut hamnat hos fyra olika organisationer som ska skapa projekt som främjar mötesplat…
2021-06-24

Många ansökningar för mötesplatser för unga hbtq-personer: ”Glatt överraskade”

Sverige •
2019 fick myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor(MUCF) i uppdrag av regeringen att dela ut stad till mötesplatser för unga hbtq-personer. Sista ansökningsdagen var i …
2021-05-21

Regeringen satsar på hbtq-mötesplatser för unga

Sverige •
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har fått uppdraget att fördela 2,4 miljoner kronor till ideella organisationer som bedriver verksamhet som riktar sig till unga…
2021-03-24

Få mötesplatser för unga hbtq-personer i Sverige

Sverige •
Det finns inte många mötesplatser i Sverige för unga hbtq-personer, det visar en ny rapport för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Och av de totalt 66 möt…
2021-03-04

Ökade bidrag till färre HBTQ-organisationer: Här är de som fått stöd 2021

Sverige •
Med 2 miljoner i ökad pott var det i år 10 HBTQ-organisationer som fick bidrag via MUCF. Nya i år är Rainbow Riots.
2021-01-15

Unga hbtq-personers hälsa och omvändelseterapi i fokus i pågående utredning

Sverige •
Nu ska unga hbtq-personers levnadsvillkor utredas. Dessutom ska man kartlägga hur utsatt den gruppen är för så kallade omvändelseterapi. Projektledare för utredningarna är Ulrik…
2021-01-08

Regeringens nya beslut: Unga hbtq-personers utsatthet för omvandlingsterapi ska kartläggas

Sverige •
Idag kom det två beslut från regeringen som omfattar unga hbtq-personer. Regeringen har gett Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) i uppdrag att genomföra en …
2020-07-30
1 2