Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) fick i uppdrag av regeringen att se över behovet av hbtq-mötesplatser, vilket MUCF nu gjort. Undersökningarna som genomförts visar att hbtq-personer ofta upplever svårigheter med att delta i fritidsaktiviteter och att tillgången på mötesplatser för just den här gruppen är mycket viktig.

En av undersökningarna som MUCF gjorde visade bland annat att det finns väldigt få mötesplatser i Sverige och av de som fanns låg inte en enda i en landsbygdskommun.

Därför har nu regeringen gett i uppdrag att låta MUCF fördela medel till ideella organisationer som erbjuder mötesplatser till unga hbtq.
– I stora delar av Sverige saknas mötesplatser för unga hbtqi-personer. Genom denna satsning vill regeringen underlätta för ideella organisationer att bidra till arenor där unga hbtqi-personer kan mötas, säger jämställdhetsminister Märta Stenevi.

Totalt har man 2,4 miljoner att fördela ut. Ideella organisationer, inklusive stiftelser och trossamfund har möjlighet att få ta del av pengarna. Mötesplatserna kan vara både fysiska och digitala, huvudsaken är att de vänder sig till hbtq-personer under 25 år. Detta är en del av regeringens handlingsplan som infördes 2021 för att stärka hbtq-personers rättigheter och möjligheter