– Vi vet att unga hbtq-personer generellt möter fler hinder under sin fritid än andra unga och att det finns ett stort behov av trygga platser att kunna träffas på. Därför är de här resultaten mycket oroväckande, säger generaldirektör Lena Nyberg.

MUCF fick i uppdrag 2019 att förbättra förutsättningarna för att skapa mötesplatser för unga hbtq-personer. Den kartläggningen som nu gjorts, är en del av det här uppdraget och det har nu lämnats till regeringen.

Enligt kartläggningen finns det 66 mötesplatser för unga hbtq-personer i 43 av Sveriges 290 kommuner, men inte en enda av dessa ligger i en landsbygdskommun.

Flest i Västra Götaland

Västra Götalands län har flest mötesplatser, 18 stycken. Därefter kommer Stockholm med 16 stycken och i Skåne län finns 6 stycken.

– De personer som vi varit i kontakt med i kommuner som helt saknar mötesplatser för unga hbtq-personer menar att det behövs ett tydligt mandat och riktlinjer för att kunna starta sådan verksamhet. De lyfter också behovet av kompetensutveckling i hbtqi-frågor utifrån kommunens lokala behov, säger Zarah Melander, utvecklingsledare på MUCF.

Problemen

Ofta är det kommunerna själva eller en lokal hbtq-organisation som bedriver verksamheten, och kartläggningen visar att det ofta är svårt att få ihop ekonomin.

Även pandemin har såklart försvårat möjligheterna att starta nya och behålla de mötesplatser som redan finns. Många har tvingats pausa. De som haft öppet under pandemin har däremot märkt en ökning av besökare.

– Vi vet att kriser kan leda till ett ökat utanförskap och psykisk ohälsa bland unga och att de som redan befinner sig i utsatta positioner riskerar att drabbas särskilt hårt. Därför är det viktigt att fortsätta följa eventuella konsekvenser av pandemin på sikt – både för gruppen unga hbtqi-personer och för dessa mötesplatser, säger Lena Nyberg.

Mer pengar och kunskap

I delrapporten har MUCF tagit fram bedömningar och förslag på insatser som de menar kan hjälpa. De vill bland annat fördela statsbidrag för att kunna starta nya och stärka de verksamheter som redan finns. Man vill också höja kunskapen om hbtqi-frågor, psykisk ohälsa och hälsofrämjande arbete.