Nu har möjligheten att söka bidrag till mötesplatser för unga hbtqi-personer öppnats. Totalt skall 2,16 miljoner kronor fördelas på det Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor bedömer blir tre till fyra olika projekt.

De som kan. söka bidraget skall vara en ideell och demokratiskt uppbyggd organisation som verkat i Sverige under minst 2 år. Det kan även vara ett trossamfund eller en stiftelse som saknar vinstsyfte och som är verksam i Sverige.

Myndigheten säger att de prioriterar verksamheter ”över hela landet” som om det skall tolkas som prioritering kan antas handla om plaster där det inte finns ungdomsverksamhet riktad till hbtqi-personer tidigare. Områden med socioekonomiska utmaningar och projekt som sker i samverkan med kommun eller region kommer även att prioriteras. Senast 15 februari skall ansökan lämnas in och projektet skall starta senast 15 juni i år och pågå som längst ett år, med möjlighet att söka förlängning för maximal 3 år totalt.

2021 fick hbtqi-verksamhet i Grumslöv, som HELA ideella, där bland annat PRIDE Landskrona ingår, står bakom nära 240 000 kronor i stöd. Idag heter verksamheten QueerLA. RFSL Jämtland Härjedalen fick 70 000 i stöd för ett projekt i Kvissleby, RFSL Ungdom fick dryga 1,1 miljon för projektet Trygga rum i Stockholm och Lesbisk Makt fick drygt en halv miljon för projektet att erbjuda separatistiska rum för POC (person of color) i Göteborg.

Utöver detta projektstöd kan organisationer som riktar sin verksamhet helt eller delvis till hbtqi+områden för unga även söka stöd för ”ungas organisering” liksom för projekt som motverkar rasism och intolerans. Totalt är det projektbidrag om drygt 32 miljoner som skall fördelas.