RFSL får 908 000 kronor för att hjälpa människor i särskilt utsatta situationer under coronapandemin. Pengarna fördelas av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) på uppdrag av regeringen och totalt handlar det om 85 miljoner kronor som gått till olika organisationer.

– Vi har fått in 37 ansökningar om bidrag och majoriteten av de som sökte är ideella föreningar. Vi är glada att vi denna gång kunnat bredda begreppet ”socialt särskilt utsatta” och därmed kan nå fler utsatta grupper. Samtidigt är det viktigt att ansökningarna uppfyller de krav som ställs i förordningen, säger Marie Petersson Hallberg.

Har sökt medlen tidigare

– Vi har sökt dessa medel tidigare, utan framgång, men den här gången gick det bättre, säger Mikael Jonsson, Nationell chef på RFSL.

Vad kommer ni använda pengarna till?
– De kommer användas för att stärka upp våra Newcomers-nätverk runt om i landet. Under pandemin har det varit svårt att bedriva verksamheten med sociala och fysiska mötesplatser. Tyvärr har det under samma period varit en utveckling där vi ser minskade möjligheter för ekonomiskt stöd till arbete för asylsökande hbtqi-personer. Därför är det viktigt att verksamheten stärks nu när samhället är påväg tillbaka.

Mikael Jonsson menar att en av de viktigast insatserna nu är att bryta den ofrivilliga isolering som innebär ökad risk för våld eller trakasserier i hemmet eller där man vistas.

– Vi ser ett stort behov av trygga sammanhang och framförallt socialt stöd, men även stöttning i kontakt med myndigheter, kommuner och sjukvård. Behoven fanns innan, men under pandemin har de växt.