Anledningen till att omvandlingsterapi riktat mot unga ska kartläggas är för att personer i civila samhället de senaste åren uppmärksammat frågan. Beslutet innebär alltså att kartlägga fenomenet omvandlingsterapi och hur utbrett det är i Sverige. Uppdraget ska redovisas 1 mars 2022.

Det andra beslutet innebär att unga hbtq-personers levnadsvillkor ska kartläggas. För 10 år sedan gjordes den senaste stora kartläggningen av unga hbtq-personers situation. Nu anser regeringen att det behövs en uppdaterad bild av deras hälsa, då unga hbtq-personer är mer utsatta och oftare lider av psykisk ohälsa. Enligt Folkhälsomyndigheten har det med att göra att de oftare utsätts för fördomar, diskriminering och våld. Uppdraget ska redovisas 1 juni 2022.