Det handlar om två utredningsuppdrag, en rapport som ska utreda unga hbtq-personers levnadsvillkor. En uppdaterad version av rapporten “Hon, Hen, Han”, som gjordes 2010.
Den andra rapporten ska kartlägga unga hbtq-personers utsatthet för så kallad omvändelseterapi i Sverige.

– Det finns redan massa kunniga som jobbar med rapporter och utredningar på MUCF men jag blev ombedd att söka eftersom jag har kompetens inom just hbtqi-området, säger Ulrika Westerlund projektledare för hbtqi-utredningsuppdragen på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, till QX.

Vad innebär tjänsten?
– Eftersom “Hon, Hen, Han” är tio år gammal ansåg man att det behövdes en ny liknande, uppdaterad rapport. Många beslut om satsningar på hbtq-området under de senaste tio åren har baserats på Hon, Hen, Han, men nu behövs nyare underlag.

Målet är att kartlägga och sammanställa kunskap om unga hbtq-personers levnadsvillkor. Hälsa, risk för utsatthet för till exempel hatbrott, hedersrelaterat våld, erfarenheter av möten med vården och myndigheter ska bland annat tas med i rapporten.
Rapporten ska vara klar i juni 2022.

Parallellt jobbar Ulrika Westerlund med en utredning som ska kartlägga unga hbtq-personers utsatthet för så kallad omvändelseterapi.
– Det är ett mer preciserat uppdrag, men vi kan inte haka upp oss på ordet “terapi”. Det är bredare än så, det kan handla om olika former av tvång och påtryckningar mot unga att dölja sin läggning eller identitet som kan komma från flera olika håll, bland annat kopplat till hedersrelaterat våld och förtryck.

Vad vet man om “omvändelseterapi” i Sverige idag?
– Vi har precis börjat med vår kartläggning. vi har hittills inte stött på någon som berättat om en legitimerad läkare eller liknande som utfört detta. men vi har varit i kontakt med aktörer som säger att de känner till att det förekommit saker som kan beskrivas som “omvändelseterapi”. vi är väldigt intresserade av att komma i kontakt med människor som har egna erfarenheter som de vill berätta om, anonymt såklart.

Idag skyddar lagstiftningen hbtq-personer som utsätts för tvång eller olika slags påtryckningar där de tvingas dölja sin läggning eller identitet på så sätt att det är olagligt att tvinga någon till så kallad omvändelseterapi. Den som utsätter någon annan för detta kan dömas för till exempel olaga tvång. omvändelseterapi får heller inte förekomma inom hälso- och sjukvården.

Så om det mer eller mindre redan är olagligt i Sverige, vilken funktion ska utredningen fylla?
– Vi hoppas att utredningen ska kunna kartlägga hur utsatta hbtq-ungdomar i Sverige faktiskt är och hur utsattheten ser ut. då kan man se om det finns något behov av annan lagstiftning. Lagstiftare vill OFTAST inte stifta lagar om det inte finns något behov, därför är den här kartläggningen viktig.

Ulrika Westerlund berättar vidare att organisationerna ILGA-world och Outright Action international har släppt rapporter om ämnet. men de har utgått mycket från USA och den anglosaxiska kontexten och de religiösa rörelser som finns där. det finns ingen omfattande dokumentation från enbart Sverige.

– Det är därför vi ska titta på Sverige och se vad vi kan hitta.

Vad tror du om chanserna för att det skulle bli en ny lagstiftning när utredningen är klar?
– Det är alldeles för tidigt att spekulera om det.