För två år sedan spred sig sjukdomen mpox för första gången över hela världen. Sjukdomen orsakas av ett virus som tidigare mest varit känt för att smitta från djur till människa i vissa delar av Afrika. Det som var nytt var att infektionen spreds mellan människor och ofta hade sexuell smittväg. Sjukdomen drabbade hbtq-communityt särskilt hårt. Den virustyp som var aktuell i utbrottet 2022 kallades mpox Clade II. Utbrottet klingade av under 2023 och endast enstaka fall har setts i Stockholm.

– Ett vaccin finns med effekt mot alla varianter av mpox och ges kostnadsfritt till riskgrupper, dvs män som har sex med män och transpersoner, samt personer som har sex mot ersättning, säger Finn Filén överläkare på Venhälsan.

Om man vaccinerades mot smittkoppor som barn (vaccinet slutade ges i Sverige 1976) räcker det med en dos, annars ges 2 doser med en månads intervall. Man vet att vaccinet ger skydd mot infektion, men att skyddet inte är 100%.

– Det stämmer, några av de som insjuknat nu i april är redan vaccinerade under 2022-2023. I de fall där vaccinerade personer ändå får infektionen innebär det lindrigare sjukdom, säger Finn. Om man däremot har haft själva sjukdomen får de flesta en stark immunitet under lång tid, och vaccin rekommenderas inte.
Varför blossar det upp igen?

– Många har nog tänkt att det inte är så viktigt att vaccinera sig, nu när ingen längre pratar om mpox. Viruset kan tyvärr sprida sig blixtsnabbt bland personer som har mycket sex. Varför det plötsligt dyker upp i Stockholm efter att ha varit ovanligt i mer än ett år går inte att förklara med det vi vet just nu.

Just nu rapporteras dessutom från centrala delar av Afrika ett utbrott av mpox Clade I. Man har inte fått några signaler på att smittspridning av denna virusvariant sker i andra delar av världen men man följer situationen noggrant även i Sverige. Vaccinet mot mpox bedöms vara effektivt både mot Clade I och Clade II.

– Det finns ännu ingen publicerad forskning kring ett eventuellt behov eller effekt av en påfyllnadsdos av vaccin, varken i Sverige eller i andra länder, säger Finn. Men så snart forskningsresultat finns om detta så kommer nya riktlinjer att publiceras.

Vad kan man då göra ytterligare för att skydda dig?

– Om du tillhör en riskgrupp och inte redan vaccinerade dig 2022 eller 2023 är det en bra idé att göra det nu. Vaccinet är tillgängligt i hela Sverige via utsedda STI-mottagningar. Vaccination ger inte fullständigt skydd, men man tror att det minskar spridningen av sjukdomen och om du ändå har otur, att du drabbas av mildare sjukdom. Bor du i Stockholm kan du kontakta Venhälsan, om du bor i en annan del av Sverige kan du kontakta den närmaste STI-mottagningen på din hemort.

– Kondom vid analsex innebär att du skyddar dig mot att få mpox i ändtarmen, vilket ofta är oerhört smärtsamt.

– En förutsättning för spridning är sex eller närkontakt med fler än en person inom en treveckorsperiod, dvs sjukdomens inkubationstid. Det är förstås inte alltid lätt att veta om en ny partner är potentiellt smittsam. Det du själv kan göra för att undvika att ovetandes sprida viruset vidare är att du har max en partner per treveckorsperiod.

Du som har symptom i form av feber och utslag (blåsor/koppor/sår någonstans på kroppen) kan vända dig till din närmaste STI-mottagning för att testa dig för Mpox och få hjälp.