Varje år delar MUCF ut statligt stöd till HBTQ-organisationer. Det kan enligt MUCFs sida gåt ill ”riksorganisationer och mindre HBTQ-organisationer och täcka löpande verksamhet. Kravet är att organisationerna är demokratiskt uppbyggda o h ”följa demokratins idéer”.

 

I år har bidragets storlek ökats med 2 miljoner till 11,3, berättas chefen för den avdelning som fördelar statsbidrag, Marie Pettersson Hallberg i ett pressmeddelande.

Trots ökade bidrag var det i år färre organisationer som sökte. Förra året sökte 14 organisationer varav 11 fick stöd och i år är det 10 som sökt och alla har fått del av bidraget.

Mest fick även i år RFSL med 4 208 964 kronor mot förra årets 3 723 468 kronor. Därefter följer HBT-socialdemokraterna som i år fick 1 396 915 mot förra årets 1 172 969. Öppna moderater fick i år 1 071 582 kronor mot 717 310 förra året. Transammans fick 1 062 402 i år. Förra året fick de 797 166 kronor. Lesbisk Makt fick 814 872 kronor mot 646 805  förra året. FPES, organisationen för transpersoner, fick i år 618 003 kronor mot 479 328 förra året. Nordic Bears fick 585 352 kronor mot 487 991 under 2020. HBT-Liberaler fick i år 565 638 kronor mot 389 224 förra året. Ny för i år är föreningen Rainbow Riots som fick 522 978 kronor i stöd. Slutligen får den ekumeniskt kristna organisationen EKHO stöd med 451 293 kronor i år mot 379 682 kronor för 2020.

I år har inte SFQ, Sveriges förenade HBTQIA+ studenter som tidigare år sökt bidrag. RFSL Ungdom får inte bidrag via stödet till HBTQ-organisationer utan via olika projektstöd till ungdomsverksamhet. Organisationsbidrag fick de av MUCF senast 2019. 2020 fick de ett projektbidrag ”för insatser som motverkar hot och hat i det offentliga samtalet”