Fyra föreningar fick idag beviljat totalt 2 132 290 kronor för att skapa mötesplatser för unga hbtqi-personer i Sverige. ABF i Fyrbodal, dvs arbetarrörelsen bildningsförbund i den nordvästra delen av Västra Götaland med städer som Trollhättan, Uddevalla och Lysekil får 315 800 kronor för att se till att det skapas mötesplats för hbtqi-unga i Dals-Ed och Lysekil. Föreningen Page som driver bokhandeln och kulturscenen PAGE 28 i Malmö får 322 070 kronor som går till att utveckla verksaamheten. HBTQI-ungdomar i Landskrona kan se fram emot mötesaktiviteter arrangerade av HELA ideella som fått 384 420 kronor i stöd och RFSL Ungdom har fått 1 110 000 kronor för att fortsatt skapa fler mötesplatser för unga runt om i landet.

– Behovet av mötesplatser för unga hbtqi-personer är stort, särskilt på landsbygden och på mindre orter. Med projektbidragen kan flera föreningar nu komma i gång med en sådan verksamhet, skriver MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg, i ett pressmeddelande.

Inget av bidraget för att stärka demokratin på totalt 10,8 miljoner går till någon uttalad hbtqi-organisation.  Av de dryga 13,5 miljoner som grå till att motverka rasism och intolerans, så får RFSL 1 728 000 och av de dryga 18,2 miljoner  som går till att stödja ungas organisering får RFSU, som arbetar med sexualpolitiska frågor inkluderat hbtqi-frågor, 864 182.

Av det totala stödet går därmed nära 10% till verksamheter riktade till hbtqi-unga eller till organisationer som uttalat arbetar med hbtqi-frågor.