I onsdags var sista ansökningsdagen för de som vill söka bidrag för att skapa mötesplatser för unga hbtq-personer. Totalt var det 18 som sökte stöd om totalt 6 miljoner kronor. MUCF som fått i uppdrag av regeringen att dela ut 2 miljoner kronor ser positivt på att det är så många som ansökt.

– På så här kort ansökningstid är vi glatt överraskade att det kommit in så många viktiga ansökningar, säger Peter Vittnavall, handläggare och uppdragsansvarig över bidraget på MUCF, till QX.

Vet man vart i landet ansökningarna kommer från?
– Det är överallt i landet, men mest i storstaden. Vi har möjlighet att avgöra om bidrag ska ges oavsett om det är digitalt eller fysiskt, så ett bidrag som sökts från en storstad, kan ha som syfte att gynna eller bidra till fler mötesplatser på landsbygden. Det är också väldigt olika storlek på ansökningarna, allt från 50 000 kr till 1,4 miljoner. Det är en spridning vi vill ha, eftersom vi då kan testa oss fram hur det här bidraget kommer hjälpa de som ansökt, oavsett storlek.

Eftersom man fått in ansökningar som totalt går upp till 6 miljoner, innebär det att flera som ansökt inte kommer få något bidrag. Första delen i ansökningsprocessen går man igenom hur projektet beskrivs, om det finns en genomtänkt idé och om budgeten hänger ihop. Den geografiska spridningen spelar också roll, så att allt inte hamnar i storstäderna.
– Även socioekonomiskt utmanande områden är av betydelse, där kanske det behövs ännu större behov av mötesplatser för unga hbtq-personer.

Eftersom det är så många som ansökt och det handlar om 6 miljoner, är det grund för att MUCF ska få mer pengar?
– Jag kan inte säga vad politiken säger, men personligen tror jag att det kommer vara hög kvalitet på ansökningarna. Så blir det bra projekt är det en signal till politiken att detta är något att satsa på.