I motsats till grannlandet Makedonien, där ett liknande förslag om diskrimineringsskydd på grund av sexuell läggning dragits tillbaka, uppfyller nu Albanien det lagliga skydd gällande diskriminering som EU kräver av ett land innan medlemskap. Lagen gäller inte bara i arbetslivet, vilket är ett EU-krav, utan även på andra områden i samhället och den gäller inte bara diskriminering på grund av sexuell läggning utan också på grund av könsidentitet.

– Vi gratulerar Albanien till detta viktiga steg mot EU-integrering och eliminering av alla former av diskriminering. Vi hoppas att den nya lagen mot diskriminering i Albanien kan tjäna som ett gott exempel för andra länder i regionen som siktar på att bli EU-medlemmar men ännu inte har antagit liknande lagar, säger Lilit Poghosyan från ILGA Europa.

ILGA Europa, paraplyorganisationen för hbt-rörelsen i Europa, hoppas nu att beslutet i Albanien ska kunna påverka politikerna i Makedonien att ompröva borttagandet av sexuell läggning i ett förslag till diskrimineringslag. Som EU-kandidatland menar ILGA Europa att Makedonien är bundna till att uttryckligen låta sexuell läggning omfattas av det diskrimineringsskydd i arbetslivet man innan EU-medlemskap måste införa.

Att regeringen i Makedonien tagit bort sexuell läggning från lagförslaget antas vara en eftergift till en konservativ opinion i landet som uttryckt farhågor om att ett diskrimineringsskydd för homo- och bisexuella ska leda till att man i förlängningen tvingas införa äktenskap för samkönade par. Den makedonska regeringen menar att skydd på grund av sexuell läggning ändå ska täckas av lagförslaget genom orden ”andra grunder”.

Situationen för hbt-personer i Albanien uppmärksammades i en rapport i juni 2008 från Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter Thomas Hammarberg. Enligt denna rapport utsätts hbt-personer i Albanien rutinmässigt för ”intolerans, fysiskt och psykiskt våld och ses av många som personer som lider av en sjukdom”. Hammarberg föreslog en rad åtgärder Albanien borde vidta för att förbättra situationen för hbt-personer.

Fram till 1995 var homosexuella handlingar olagliga i Albanien och kunde straffas med upp till tio års fängelse. Landets premiärminister Sali Berisha gjorde förra sommaren ett oväntat uttalande om att han var för införande av äktenskap för samkönade par i Albanien. Detta har skapat förväntningar om att ett sådant lagförslag möjligen skulle kunna dyka upp i samband med att parlamentet nu fattade beslut om en diskrimineringslag.

Även om så nu inte blev fallet välkomnar den albanska hbt-organisationen Aleanca LGBT parlamentets beslut, som man i ett uttalande kallar ”en seger för demokrati och för mänskliga rättigheter i Albanien”.

Rapporten från Thomas Hammarberg: Report by the commissioner for human rights Mr Thomas Hammarberg on his visit to Albania

Albanska hbt-organisationen: Aleanca LGBT