– Detta är sannerligen en historisk utveckling, kommenterar Martin K.I. Christensen, från ILGA-Europa ledningsgrupp. För första gången i historien har den europeiska kontinenten förenats kring hur hbt-personers rättigheter skall formuleras. Vi firar nu detta landmärke i den europeiska historien om mänskliga rättigheter och hoppas nu att dessa rekommendationer kommer att innebära förbättringar för hbt-personer även utanför Europa.
Det var i onsdags som Europarådet, som samlar 47 länder, kunde enas kring en gemensam tydligt utskirven standard kring rättigheter gällande hbt-personer. I rekommendationerna omfattas frågan om hatbrott och hatfulla uttalanden, rätten att organisera sig, yttra sig liksom mötesfrihet. Rekommendationen tar även upp en standard för skydd av privatliv och familjeliv, den omfattar arbetsliv och utbildning, hälsa, boende, idrott och rätten att söka asyl.
Svenska regeringen säger i ett pressmeddelande från Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni att man spelat en pådrivande roll i de långa förhandlingar som hållits kring rekommendationerna. Och regeringen sammanfattar:
”HBT-rekommendationen innebär i korthet att homo- och bisexuella samt transpersoners rättigheter görs mer synliga och tydliga. Genom rekommendationen kan enskilda enklare peka på de rättigheter som gäller”
I pressmeddelandet exemplifieras följderna av rekommendationen med att exempelvis samkönade sambor skall ges samma rätt som par av olika kön att överta ett bostadskontrakt vid den ene partnerns död. Detta var nyligen en het fråga i Polen när landets fälldes i Europadomstolen för att ha nekat just en överlevande samkönad partner att överta hyreskontraktet för deras gemensamma bostad.
Svenska regeringen nämner även vårdnadsfrågor, där sexuell läggning inte skall få vara avgörande liksom att stater är skyldiga att juridiskt erkänna fullbordat könsbyte.
Stater ”bör” även se till att företrädare för det offentliga inte skall uttala sig så att det kan uppfattas som en uppmaning eller uppmuntran till att sprida hat eller andra former av diskriminering mot hbt-personer.
Svenskfödda lettiska hbt-aktivisten och medlemmen av ILGA-Europas ledning, Linda Freimane, stämmer in i hyllningskören.
– Dessa rekommendationer går tydligt längre än hur den nuvarande situationen ser ut för HBT-personer i flera europeiska länder och kommer med säkerhet vara ett avgörande dokument för våra medlemmar i arbetet med sina respektive regeringar. Vi arbetar nu med att få Europarådet att organisera en kampanj bland sina medlemsstater för att pressa på att dessa rekommendationer förverkligas, säger Freimane.

Rekommendationen i sin helhet på engelska