Sverige fick full pott i ILGA-Europas Rainbow Europe Map för 2010. Av tio möjliga poäng får Sverige, som enda land, just tio poäng. Tätt efter följer Belgien, Nederländerna, Norge och Spanien.
I bottenligan är det Ryssland och Ukraina som tar ”rekord” med två minuspoäng för att ha kränkt hbt-personers förenings- och mötesfrihet.
Bland de övriga nordiska länderna hamnar Island på 8 av tio möjliga poäng medan Danmark hamnade på 7 poäng. Efter att regnbågskartan tagits fram har dock Danmark öppnat möjligheten för registrerade partners att prövas för adoption som om det skett tidigare skulle ha gett landet ännu ett poäng. Även Portugal tar steg i ”poängligan” sedan man nyligen infört en könsneutral äktenskapslagstiftning.
Finland ligger på sex poäng och hamnar därmed sist bland de nordiska länderna. Bland de självstyrande delarna av Norden är det Färöarna som hamnar sist med endast 2 poäng då de vägrat införa registrerat partnerskap enligt dansk modell. Såväl Åland som Grönland har infört de finska respektive danska lagarna.
Att Sverige hamnar högst på listan, jämfört med de övriga fyra länder som infört könsneutrala äktenskapslagar, handlar om att det i svenska grundlagar skrivits in skydd mot diskriminering på grund av sexuell läggning.
Regnbågskartan tar inte upp frågor som rör transpersoner utan fokuserar på homo- och bisexuella.

Ladda ner Europakartan sidan 1 som PDF Ladda ner Europakartan sidan 2 som PDF