— Rapporterna visar på det som vi länge vetat. Asylsökande hbt-personers möjlighet att få skydd i Sverige är i mycket stor utsträckning beroende av vilken handläggare de råkar tilldelas på Migrationsverket, säger Ulrika Westerlund, förbundsordförande för RFSL.
Kommentaren gäller två rapporter som i torsdags släpptes av Migrationsverket som en del av deras eget ”Beyond Borders ”-projekt.
Två externa konsultföretag har studerat asylprocesserna och hur hbt-personer hanteras när de söker fristad i Sverige.
– Vi ställs hela tiden inför nya utmaningar vilket kräver ständig utveckling. Ett sätt är att bjuda in externa granskare för att få nya infallsvinklar, säger Migrationsverkets rättschef Mikael Ribbenvik.
— Det är mycket glädjande att Migrationsverket nu granskar sitt arbete ur ett hbt-perspektiv, med den verkliga utmaningen ligger förstås i tillämpningen av kunskapen. Hbt-kompetensen måste i väsentligt högre utsträckning genomsyra hela organisationen om lagens syften ska kunna uppnås, säger Ulrika Westerlund.
I samband med rapporterna uttalade vänsterpartiets talesperson i flyktingfrågor Kalle Larsson att det är kränkande att Migrationsverket utgår från att alla asylsökande är heterosexuella.
– Vi kräver obligatoriska utbildningar i hbt-frågor på Migrationsverket. Men även själva lagen måste ses över så att förföljelse på grund av sexualitet ges större tyngd än vad som görs idag, skriver Larsson i sin kommentar.
I rapporten ”Okänt folk” görs en genomgång av de rapporter från Landinformationsenheten där situationen för bland annat hbt-personer i olika länder beskrivs. Rapporten visar att information om just hbt-personer har stora brister. I den ”Normkritiska studien” görs en normkritisk studie av asylprövningsprocessen.
En som välkomnar de två rapporterna är Stig-Åke Petersson som arbetar med flyktingfrågor inom RFSL och HBT-flyktingars stödförening.
– Om rapporterna kommer att tas på allvar av verket borde det leda till att man vidtar omfattande åtgärder för att förbättra handläggarnas kompetens vilket i sin tur kommer att innebära att besluten blir bättre, säger han till QX. Det innebär ju inte att alla som åberopar HBT-skäl får stanna, men i de fall det blir avslag finns det ett bättre underbyggt beslut och förhoppningsvis blir det asylpolitiska lotteriet mindre framträdande.

Ladda ner Okänt folk som PDF Ladda ner Normkritisk studie av asylprövningen som PDF UDs landrapporter kritiseras av RFSL