– Idag är det bättre för den som är homosexuell eller bisexuell och flyr till Europa att söka asyl i Storbritannien än i Sverige. Migrationsverket och migrationsdomstolarna här är för godtyckliga i sina bedömningar, vilket framkommer i den granskning som gjorts nyligen av Migrationsverkets handläggning.
Så säger RFSLs förbundsordförande Ulrika Westerlund idag och menar att svenska migrationsdomstolar ignorerar att det i förarbetena till de lagar som styr möjligheten för hbt-personer att söka skydd i Sverige uttryckligen står att man inte skall kräva att personer skall dölja sin sexuella läggning för att kunna leva öppet i hemlandet.
RFSLs utspel kommer efter att Högsta domstolen i Storbritannien beslutat att två män från Iran respektive Kamerun skall få stanna i landet. I Storbritannien har flera fall av utvisningsbeslut uppmärksammats senaste tiden, men nu har Högsta domstolen tagit ett prejudicerande beslut.

I veckan kom RFSLs asylpolitiskt ansvarige Stig-Åke Peterssons ”Nytt om hbt-flyktingar” ut med sitt andra nummer för i år.
I rapporten berättas att en oenig Migrationsdomstol i Stockholm inte kommer att granska ett ärende gällande en 18-årig ensamkommande från Sri Lanka. Han har sökt asyl då han i hemlandet haft olika problem på grund av sin sexuella läggning. Han saknar såväl föräldrar som släkt som kan ta hand om honom. I och med att Migrationsdomstolen nekat prövning står utvisningshotet kvar.
En homosexuell man från Libyen har nekats asyl av samma migrationsdomstol. I domen som citerat av Petersson anses det tala emot hans behov av skydd att han levt i en nioårig relation utan att ha avslöjats. I en irriterad redogörelse säger Petersson att domstolen i sitt beslut använt ordet borde ”i en sällan skådad omfattning”. Mannen ”borde” kunna sin pojkväns telefonnummer utantill, han ”borde” ha fått en delgivning om misstanke då han en gång greps av algerisk polis. Och han ”borde” kunna lämna landet legalt och inte ha anlitat flyktingsmugglare.
Migrationsdomstolen i Malmö respektive Migrationsverket har nekat asyl för två homosexuella män från Burundi trots att man från bägge håll konstaterar att landet antihomosexuella lagar skärpts. I beslutet hänvisas till att ingen ännu dömts för brott mot lagarna varför asylsökande homosexuella inte löper någon ”risk” i hemlandet. Ärendena är överklagade till Migrationsöverdomstolen.
Inte heller en homosexuell man som förföljts i Vitryssland på grund av att han skrivit om homosexuell kärlek får skydd i Sverige. Migrationsdomstolen i Göteborg tror på hans berättelse men menar att de trakasserier han utsatts för utförts av enskilda poliser. Man menar att skyddet skall skötas av vitryska myndigheter och därmed finns ingen risk för honom i hemlandet. Domen var inte enig.
I nyhetsbrevet redovisas även att en homosexuell man från norra Irak nekats asyl då man anser att situationen där inte är så allvarlig. Även en jordansk man som sökt asyl nekas skydd då verket anser att situationen för homosexuella i landet inte innebär att det finns en hotbild mot honom.
På den positiva sidan rapporteras att en lesbisk kvinna från Iran får stanna då det kommit till iranska myndigheters kännedom att hon är homosexuell. En homosexuell man från Irak har även fått asyl i Sverige då man tror på hans berättelse om hot och förföljelse i hemlandet och att han inte bedöms kunna bo i kurdstyrda norra Irak.
I ett fall som citeras i nyhetsbrevet hotas en homosexuell man från Iran att utvisas efter ett regeringsbeslut om att inte ge honom nåd. Mannen avtjänar fängelsestraff i Sverige och skall därefter utvisas. Det ärendet skall nu prövas av Europadomstolen.