I torsdags kom Europadomstolens beslut i avgörandet Nikolaj Aleksejev versus Ryssland. Nikolaj Aleksejev har under 2006, 2007 och 2008 stått som arrangör av Moskva Pride vars parader inte fått tillstånd att genomföras.
Domstolen ger Nikolaj Aleksejev rätt och menar att Ryssland bryter på de europeiska konventionerna om mänskliga rättigheter inkluderat yttrandefrihet. I domslutet skrivs bland annat:
Endast risken för att en demonstration orsakar störningar berättigar inte att den förbjuds. Om varje möjlighet till att spänning och upphetsade utbyten uppstår mellan opponerande grupper i samband med en demonstration resulterar i att demonstrationen förbjuds, skulle samhället bli berövat olika synpunkter på frågor som uppfattas som stötande för en majoritet av opinionen, och det strider helt mot Konventionens principer.
Från ILGA-Europa välkomnas beslutet och programdirektören Maxim Anmeghichean sägs att detta är en ”mycket viktig juridisk seger”.
– Vi tror att de (ryska hbt-aktivister), nu försetts med ett solitt legalt verktyg för att fullt ut utöva sina konstitutionella rättigheter att organisera publika evenemang och uttrycka sina åsikter, säger han i ett uttalande.
– Dessutom understryker detta beslutet den ryska statens skyldighet att erbjuda fullt och adekvat skydd för publika hbt-event gentemot försök från de som med våld motsätter sig dessa att störa dem.
Nästa Prideparad i Moskva är planerad till den 29 maj 2011 och nästa i Sankt Peterburg den 25 juni 2011.
Se QX Pridelistning