Under söndagen meddelande socialdemokraternas partiledare Mona Sahlin att hon avgår från sin post i och med extrakongressen efter nyåret.
Beslutet tas emot med en viss oro från den hbt-politiska rörelsen i Sverige.
– Hon är en av de politiker som varit mest profilerade i sitt engagemang för hbt-personers rättigheter, konstatera RFSLs ordförande Ulrika Westerlund. Jag hoppas att det engagemanget är välgrundat i partiet så att det inte skall spela så stor roll vem som är partiledare.
HBT-socialdemokraternas förbundsordförande Anders Selin säger att det är ”enormt beklagligt” att Mona Sahlin avgår.
– Det är inte lösningen på socialdemokratins problem just nu, säger han och lägger till.
– Det är tråkigt eftersom vi för första gången haft en kvinnlig partiordförande som vågat sätta frågor som rasism, diskriminering och homofobi i fokus. Det har känts hoppfullt med en som tycker att dessa frågor, utöver alla andra, är viktiga.
Ulrika Westerlund säger till QX att det märks extremt tydligt när en politiker är engagerad i hbt-frågor.
– Vissa är mycket drivande och efterfrågar synpunkter och samarbete, andra gör det inte. T.ex arbetar vissa ministrar inom områden där engagemang vore påkallat men där det saknas. Andra har lyckats lyfta hbt-frågan trots att den kanske inte ligger långt fram på agendan.
Ulrika Westerlund påpekar att hon inte har kunskap om socialdemokratiska partiet men noterar att det är stort och brett med ”alla möjliga sorters politiker”.
– Det finns de som är kunniga och insatta i mänskliga rättighetsfrågor och de som har en annan bas, säger hon.
– Men det spretar inte lika mycket som vi såg hos moderaterna i vår valundersökning. Medan det hos dem finns politiker på hela skalan, från de som är helt för till de som är helt emot så är socialdemokraterna mer samlade i sina ställningstaganden i hbt-frågor.
– Jag har stor tillförsikt till partiet , säger Anders Selin. Det finns andra som driver hbt-frågor också. Den naturlighet med vilken frågorna kommer upp i allmänpolitiken kanske tunnas ut. Men så finns vi och andra krafter som ser till att dessa frågor hålls uppe på dagordningen. Ingen fråga är bara en persons.
Några tydliga önskemål om ny partiledare kan Anders Selin inte formulera.
– Jag ber att få passa och återkomma senare, säger han och säger att det nog finns många och ”säkert ännu fler som känner sig kallade”.
– Från min sida vore det konstigt om jag inte önskade mig en partiledare som är grundad i mänskliga rättighetsfrågor, inkluderat hbt, säger Ulrika Westerlund. Socialdemokraterna har visat sig kapabla att ta fram personer som absolut är detta och de som absolut inte är det.


Se QX sammanställning av Mona Sahlins HBT-engagemang fram till hon valdes till partiordförande 2007:
Mona Sahlins ”hbt-historia” i bilder