Den hårda kritiken framförs i samband med förhandlingar i Migrationsdomstolen där homosexuella flyktingar från Iraks asylsökningar prövats. Två har fått stanna i landet, vara en efter beslut i Migrationsdomstolen. En mans ärende ligger just nu hos domstolen för avgörande.
I de tre ärendena har det i Migrationsverkets hantering använts emot de asylsökande att de inte omedelbart vid sin ansökan uppgivit sin sexuella läggning.
Petersson påpekar att verkets rättschef i oktober 2009 gjorde ett ”rättsligt ställningstagande” att det förklaras som förståeligt att asylsökande inte alltid direkt berättar om sin sexuella läggning. De asylsökandes trovärdighet skall inte minska även om den informationen kommer fram sent i asylprocessen.
I nyhetsbrevet skriver Petersson: ”Migrationsverkets rättschef har tidigare uttalat att ett rättsligt ställningstagande ska följas av verkets personal, annars är de illojala och det strider mot den arbetsrättsliga lagstiftningen. Tydligen anser viss personal att detta inte gäller dem.”

Nytt om hbt-flyktingar redogör för ett antal asylärenden senaste tiden. Innan Europadomstolen stoppade avvisningarna till Irak fördes en homosexuell man via chartrat plan ut ur landet. Avvisningen utfördes innan den slutligt hunnit prövas, uppger Petersson.
Två asylsökande män från Syrien har fått avslag och Migrationsöverdomstolen skall nu pröva om de skall pröva besluten. Petersson berättar i nyhetsbrevet att en av de asylsökande kom till Sverige med sin lillebror. När han nu fyllt 18 har de två separerats då han som myndig skall bo i verkets flyktingförläggningar för vuxna. ”Detta trots att de båda bröder är det enda stöd de har. ” Den äldre brodern har inte heller fått hjälp med vinterkläder av verket. Där har istället HBT-flyktingars stödförening bidragit.
Fler avslag har drabbat en man från Pakistan, en man från Vietnam och en kvinna från Kenya. I det senare fallet anser inte Migrationsverket att situationen för homosexuella i Kenya är så allvarlig att den motiverar asyl. Homosexualitet är förbjudet i Kenya. Nu är den asylansökan uppe för prövning i Europadomstolen i Strasbourg.
Två flyktingar från Uganda har fått olika beslut. En man har fått asyl efter att han flytt till Sverige då hans pojkvän arresterats av polisen. Den andre mannen får inte stanna då hans berättelse om hur han levt med en ugandisk pastor inte anses trovärdig: I motivet till avslag skriver Migrationsverket: ”Det sätt varpå du påstår att du och pastorn umgicks sexuell kan knappast sägas vara förenligt med ett beteende som kan förväntas av personer som vill hemlighålla sin relation och som fruktar för att bli upptäckta och därmed myndigheternas ingripanden”.
Två män från Afghanistan får stanna i Sverige, den ena efter beslut i domstolen.

I nyhetsbrevet tas även ett beslut i Storbritanniens Högsta domstol upp. Beslutet från juli i år prövade två mäns ansökan, en från Iran och en från Kamerun, som nekats uppehållstillstånd då migrationsmyndigheterna ansåg att de kan leva dolt i sina hemländer. Brittiska HD menar att de skall få stanna. Argumentationen, som även används i Sverige, om att man kan klara sig om man lever ”diskret” underkändes. I beslutet fick domstolen stöd i sin argumentation av FN organet UNHCR.