I julhelgen uppmärksammade Svenska Dagbladets Per Gudmunson en skillnad i de politiska plattformarna inom Broderskapsrörelsen. I den socialdemokratiska organisationen för troende står i dess ”Manifest för en kristen vänster” att man strävar efter en värld utan över- och underordning. Där räknas så upp: ”utan klasskillnader, utan etniska och religiösa klyftor, utan ojämlikhet på grund av kön eller sexuell läggning…”
Till höstens val formulerades ett speciellt ”Manifest för muslimska socialdemokrater” av ett nätverk inom borderskaparna. Texten om den jämlika värld man vill bygga är densamma men med ett undantag, ”sexuell läggning” har strukits ur manifestet.
Broderskapsrörelsens förbundsordförande Peter Weiderud berättar för QX att en grupp muslimska medlemmar önskade formulera ett eget dokument där de för den muslimska gruppen viktiga frågorna lyftes fram.
– Det är alldeles klart att när våra muslimska medlemmar formulerar sig så är det inte exakt samma frågor man lyfter fram, säger han. Man kan beskriva det som att den kritiska massan av muslimska medlemmar inte hunnit lika långt.
Han menar dock att det inte behöver vara ett tecken på att det skulle vara en så stor skillnad i synen mellan kristna och muslimska medlemmar.
– Praktiserande muslimer i sina respektive sammanhang kan dock ha svårare att stå på barrikaderna, säger han och menar att det inte är så stor skillnad jämfört med hur det var i kristna sammanhang tidigare.
– Många av de aktiva muslimer som kommit hit har en kort resa bakom sig, lägger Weiderud till. Man måste ge människor en chans att hinna med.
De troende muslimer som är medlemmar i Broderskapsrörelsen blir, menar Weiderud, ”exponerade” för broderskaparnas syn i hbt-frågor. Han tror att en ”muslimsk vänster” därmed inom en ”inte allt för avlägsen framtid” kommer att formulera sig mer likt den ”kristna vänstern”.
– Sviker ni inte troende muslimska hbt-personer? Var hamnar de nu?
– De känner sig troligen väl hanterade inom Broderskapsrörelsen, svarar Weiderud. Precis så som kristna hbt-personer kände sig under den tid då kristna var mindre välkomnande.
HBT-socialdemokraternas förbundsordförande Anders Selin är bekymrad över att Borderskaparna presenterar två olika politiska manifest.
– Det är en liten besvikelse att Broderskapsrörelsen som varit så progressiv och stått långt fram nu kompromissar, säger han och noterar det är ”vissa saker” som man anser vara möjligt att kompromissa med.
– Det skulle vara intressant att se just vad man väljer att göra kompromisser kring. Man kompromissar inte med jämställdhet, oavsett om det varit en kort väg, påpekar han.
– Med hbt och sexuell läggning går det dock och det känns inte helt OK.
Anders Selin säger att HBT-socialdemokraterna inte blivit uppmärksammade på manifestet tidigare men att man nu är intresserade av ta kontakt och ”lyssna på hur de resonerat”.