På lördag är det åter dags för Lundapride. Många kommer att gå i Pridetåget i Lund som är fyllt av hinder och spärrade gator.

Vi moderater vill minska, både de fysiska hindren och de mentala hindren som ibland stoppar oss från att inse hur viktigt det är att se alla människors lika värde och rätt till att själv få välja och utforma sina liv.

Det är inte endast en lördag eftermiddag som vi moderater vill vara med, utan alla andra dagar på året för att se till att vi har ett samhälle lika för alla, oavsett om man är HBTQ-person eller inte, oavsett ålder, kön eller etnicitet. Vi vill att alla människor ska känna sig inkluderade både i Lund och i alla kommuner runtom i landet.

Vägen dit går genom att rättigheter, skyldigheter och möjligheter ska vara lika för alla.

Våra kommuner ska bejaka olikheter. Alla ska känna sig trygga och inkluderade. Möjligheter till en trygg miljö i skolan skall vara lika för alla, oavsett om barnen har en mamma och en pappa eller två mammor eller två pappor. I våra kommuner skall även våra äldre känna sig trygga, oavsett om de är HBTQ-personer eller inte. Vem man älskar skall inte spelar någon roll i våra verksamheter, utan alla ska ha samma möjligheter.

Vi ska dock inte glömma skyldigheterna. Skyldigheter att lära sig språket så att vi kan förstå varandra och att i vårt samhälle inte spelar någon roll vem man älskar.

Skyldigheten att gå till ett arbete som öppnar dörren till samhället och därmed hjälper oss som individer att förstå olikheter och gör oss mer jämställda.

Vi kommunpolitiker i Lund vill fortsätta att rusta samhället för framtiden genom mer satsningar på ökad trygghet, både i centrum och utanför ska du känna dig trygg när som helst på dagen och oavsett vem du är.

Vi satsar på utbildning och upplysning av vår personal för att bemötande och tillgänglighet ska hålla den klass som du har rätt att förvänta dig, vare sig du är HBTQ-person eller inte.

Inom vården och i socialtjänsten satsar vi resurser på införandet av mer välfärdsteknologi, effektiviseringar där kommer kunna ge mer tid och resurser till kvalitet och personliga samtal. Genom personliga samtal skaffar vi oss en bättre förståelse och kunskap om för HBTQ-personer.

Ett utvecklat jämställt samhälle blir också ett mer inkluderande samhälle.

Oavsett vem du är ska du ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter.