Det har blåst kring Diskrimineringsombudsmannen Katri Linna under en tid och idag meddelar integrationsminister Eric Ullenhag han hon nu med omedelbar verkan lämnar sin myndigheten. Linna får som nytt uppdrag att på Regeringskansliet ta fram en vitbok över de övergrepp som romer utsatts för i Sverige.
Som ny tillförordnad chef för DO tillsätts Håkan Sandesjö.
– Kampen mot diskriminering är central. Därför behövs en välfungerande Diskrimineringsombudsman och en stark diskrimineringslagstiftning. Med en ny chef för myndigheten kan DO och arbetet för att motverka diskriminering få en nystart, säger integrationsminister Erik Ullenhag i ett pressmeddelande.
Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning, HomO, blev en del av DO för två år sedan.