Gustav Fridolin, språkrör i Miljöpartiet och utbildningsminister i övergångsregeringen, säger till QX att han tycker det är jätteroligt att Skottland genomfört detta. Men även om de var först i världen på pappret, så har Sverige och Skottland idag ett upplägg som liknar varandra.

– Det är viktigt att komma ihåg att svensk skola har i sitt uppdrag att rektorer ska jobba mot homofobi och transfobi. Dessutom ska sex och samlevnadsundervisning inkludera hbtq-frågor.

Vidare berättar han att nästa steg är att det ska bli tydligare. Hbtq-perspektivet bör lyftas ytterligare och utvärderas. Eftersom i nuläget så står det att det bör tas upp i undervisningen, men inte explicit att det ska göras.

Gustav Fridolin berättar att Sverige länge varit ett land som Skottland fått inspiration ifrån och att länderna har ett samarbete. I detta beslut bör Sverige däremot titta på hur Skottland gjort och ta efter.

– Att inkluderas har till stor del med att göra hur man presterar i skolan, det finns flera olika forskningar som bekräftat detta.

Läroplanen är övergripande. Styrdokumenten är tydliga.

Karina Solax Stridh, undervisningsråd på skolverket, berättar för QX att skolverket är en av de nya hbtq-strategiska myndigheterna. I det uppdraget ska de se över hur skolverket jobbar med hbtq-perspektivet i sin verksamhet.

– Det finns en anledning till att vi blivit en hbtq-strategisk myndighet. Vi behöver stärka arbetet i skolan.

Läroplanen i Sverige är skriven på ett övergripande sätt. Det finns inga detaljer. För att något ska tas med i läroplanen så är det politiker som ger ett uppdrag till Skolverket. I nästa steg inleder skolverket ett arbete för att se hur man ska kunna få med det politikerna lyft i läroplanen.

Men om hbtq-frågor ska bli obligatoriska i läroplanen är svårt att säga.

– Just nu så pågår ett kartläggnings och ett utvecklingsarbete. Om ett år så vet vi mycket mer. Dessutom är det regeringen som beslutar om innehållet i läroplanen, inte skolverket, avslutar Karina Solax Stridh.