Förra året smittades nästan 2 miljoner människor runt om i världen av HIV. Idag på global nivå bär och lever ca 37 miljoner människor med sjukdomen. HIV är något som kan hota väldigt många, oavsett sexuell läggning, eller varifrån man kommer, och är därför ett globalt problem som kräver en global lösning.

Det internationella samfundet har som mål att HIV och AIDS inte längre ska vara ett globalt hot mot hälsan senast år 2030. Det är ett ambitiöst mål och världens länder ligger tyvärr långt under den nivå i satsningar som behövs för att nå det. 2016 fanns det 19,1 miljarder dollar att tillgå i hela världen för kampen mot HIV och AIDS. Det är för lite. För att vi ska kunna nå målet och arbetet kunna fortgå som det borde krävs att det ytterligare 7,2 miljarder dollar fram till 2020. Stödet till kampen mot HIV och AIDS via UNAIDS och andra källor var som högts 2013 och har sedan minskat. Det är inte rätt väg. Vi behöver ett starkare ekonomiskt åtagande om vi på riktigt ska kunna nå målet och lägga den globala epidemin bakom oss.

Det är av stor vikt för att bidra till en mer hållbar värld och hållbar framtid för oss alla att världssamfundet gemensamt sluter upp bakom kampen mot HIOV och AIDS och ger de internationella organisationer som jobbar med att bekämpa den de förutsättningar som är nödvändiga för att vi ska lyckas. Det kräver att någon visar ledarskap och går före. I tider av ökande nationalism på många håll finns risken att viktiga gemensamma frågor som kampen mot HIV och AIDS nedprioriteras än mer och att finansieringen av arbetet kommer av sig. Det är en utveckling som Sverige och EU behöver förhindra.

Tillsammans i Europa kan vi visa det ledarskap som behövs för att världen ska kunna nå målet om att stoppa HIV och AIDS som globalt hot mot vår hälsa till 2030. Det är en ledartröja som är värd att ta. Det handlar inte bara om att utrota en sjukdom och rädda liv det handlar om att ge länder och delar av världen en ny chans att växa och nå framgång. Ett bistånd som på riktigt ger hållbarhet över tid.

Vår uppmaning från Öppna Moderater och från våra systerorganisationer i hela Europa som tillsammans utgör the European Centre-Right LGBT+ Alliance till såväl EU som till Europas regeringar är att öka våra ansträngningar, visa vägen och se till att skapa de finansiella muskler som krävs för att utrota sjukdomen och nå det målet om en bättre värld.

Fredrik Saweståhl, Förbundsordförande
Robert Mellberg, Förbundsstyrelseledamot
Öppna Moderater – Moderaternas hbtq-förbund