I helgen valdes Anton Johansson till riksordförande för Liberala Studenter(LS). Han är en av medgrundarna till podden Regnbågsliv och drivande i att lyfta frågor kring hedersproblematiken för hbtq-personer.

– Det känns naturligtvis enormt hedrande att få leda LS. Det är mycket som är ovisst i svensk politik just nu och jag sticker inte under stol med att utmaningarna är många. Samtidigt är jag mer taggad än någonsin på att få bidra till lösningar, säger Anton.

Tre mål Anton har som riksordförande i LS som berör hbtq-personer

  1. En förbättrad situation för asylsökande hbtq-personer. Många som kommer till Sverige gör det med hopp om att de äntligen ska få kliva ur garderoben och vara sig själva för att sedan upptäcka att så inte är fallet. Hbtq-kompetensen på asylboenden behöver öka och det ska även finnas möjlighet att få placeras i särskilda asylboenden för hbtq-personer.
  2. Förbättrad psykisk hälsa. Undersökningar visar att hbtq-personer drabbas hårdare av psykisk ohälsa. Jag vill se ökade satsningar på området, bland annat genom att införa det i läroplanen i svensk skola samt bättre vårdkedjor för de som drabbas.
  3. Krafttag mot det hedersrelaterade våldet och förtrycket. Frågan om hedersrelaterat våld och förtryck bland hbtq-personer har tack vare eldsjälar som Sara Mohammad, Birgitta Ohlsson och Gulan Avci kommit upp på den politiska dagordningen. Jag vill bland annat se politiska åtgärder, så som breda utbildningsinsatser för relevanta yrkesgrupper.

Ni har sagt nej till all typ av samverkan med Sverigedemokraterna, men deras väljare utgör nästan en femtedel av Sveriges befolkning. Hur länge kan man hålla dem utanför?
– En regering som är beroende av Sverigedemokraternas stöd kommer under fyra års tid vara beroende av vilka ultimatum Sverigedemokraterna ställer. Det är viktigt att komma ihåg ihåg att det finns sex partier och 75% väljarstöd mellan ytterkantspartierna V och SD. En av liberalismens viktigaste uppgifter att stänga ute auktoritära krafter vars politiska projekt går ut på att motverka liberalism. Hur skulle vi på något sätt kunna legitimera att ge de krafterna ökat inflytande?