Vid en folkomröstning under söndagen sa invånarna i furstendömet Liechtenstein ja till att införa en partnerskapslag för par av samma kön.
I alla valkretsar röstade man för partnerskapslagen och totalt var det 68,8% som sa ja. Starkast stöd fick lagen i den nordliga valkretsen Ruggell med 72,4% ja-röster.
Liechtenstein är det andra landet där partnerskap för par av samma kön införs efter folkomröstning. I juni 2005 röstade 58% av schweizarna ja till en partnerskapslag.
Liechtenstein har gemensam valuta med Schweiz och har ett nära politiskt och ekonomiskt samarbete med grannlandet. Liechtenstein ingår tillsammans med Schweiz, Norge och Island i EFTA där även Sverige ingick innan vi gick med i EU.
Liechtenstein är ett furstendöme med en konstitutionell monarki med drygt 36 000 invånare.

Liechtenstein folkomröstar om partnerskap


Ja till partnerskap vid folkomröstning