Under 2010 fick polisen in 770 anmälningar av brott som ska ha begåtts på grund av offrets sexuella läggning. Det är en minskning med 27% jämfört med föregående år. Det visar en ny rapport från Brå.

En tioårig trend av ökade anmälningar har därmed vänt.

– Men om det beror på en reell minskning av faktiska brott är svårt att säga. Det vi kan se är att anmälningsbenägenheten minskar, säger Anna Frenzel utredare på Brå.

Att färre brott anmäls kan enligt Anna Frenzel lika gärna bero på att hatbrott uppmärksammats mindre i media, och fått lägre prioritet hos polis och rättsväsendet.

– Det är svårt att säga. För att komma fram till hur det faktiskt ser ut behövs en djupare studie med särskilt fokus på hbt-personer.

Enligt studien anmäls knappt en femtedel av de händelser som skulle kunna klassas som hatbrott.

– Det är möjligt att mörkertalet är större bland brott som begås på grund av offrets sexuella läggning, i och med att det för många kan vara en känslig fråga, till exempel att man inte är öppen med sin sexualitet, säger Anna Frenzel.

Oftast rör det sig om olaga hot, våldsbrott eller ärekränkning. Hälften av de som anmäler ett hatbrott är mellan 16 och 24 år. Majoriteten är män.

Under 2010 anmäldes även 31 fall av transfobiska hatbrott, ett fler än föregående år.

Läs hela rapporten här