Den straighta Prideparaden ska anordnas av gruppen Super Happy Fun America som bland annat menar att ”straighta i Amerika är de som är mest förtryckta”. QX har tidigare skrivit om paraden när det blev känt att de planerade att göra en parad för straighta.
Även som Bostons borgmästare godkänt deras ansökan kommer det fortfarande krävas att det godkänns av polisen och av en sittande styrelse.

Ordförande i Super Happy Fun America, John Hugo, sa på en presskonferens att detta är ett firande som vilket som helst.

”Jag håller med om att det är ovanligt att ha något sånt här, men mycket av det som till en början är impopulärt blir sedan mainstream. Vi hatar ingen, vi vill bara fira på vårt sätt som alla andra också har rätt till. Alla människor från alla communities är välkomna så länge de visar respekt.”

På organisationens hemsida står det att John Hugo har ”flera års erfarenhet av politik och lever som en öppet straight man”.

Marty Walsh, borgmästaren i Boston, twittrade nyligen om beslutet. Han har dessutom sagt att han inte kommer gå med i paraden om den blir av.

”Godkännandet av offentliga event baseras på om det är genomförbart, det baseras inte på värdegrund eller vad man tror på.”

Paraden förväntas äga rum 31 augusti.