I det 1500 sidor långa manifest för ”europeiskt oberoende” som massmördaren Anders Behring Breivik spred innan han placerade en bomb i regeringskvarteren i Oslo och sedan kallblodigt sköt ihjäl ungdomar på det socialdemokratiska ungdomsförbundet AUFs sommarläger, sammanfattar han en ”kulturkonservativ” ideologi till grund för hans handlingar. Manifestet är undertecknat av en Andrew Berwick som enligt norsk media är en pseudonym för Behring Breivik.
Han går till hårt angrepp på ”marxister” som undergräver det norska samhället och västvärlden. Eurabia, namnet som används i den propagandakampanj som inte är helt olik de antisemitiska hatkampanjer som spreds av nationalsocialisterna för att motivera och lägga grunden till Förintelsen, sägs i manifestet möjliggöras av just nedbrytandet av den ”kristna” civilisationen.
Anders Behring Breivik kallar sig kulturkonservativ och han brinner för ett samhälle där kvinnor är kvinnor och män är män. På ett ställe så skriver han:
Framförallt måste de som motsätter sig Politisk Korrekthet bete sig enligt de gamla reglerna i vår kultur, inte de nya som de kulturella marxisterna skapat. Damer skall vara fruar och sköta hushållen, inte poliser och soldater, och män skall fortsatt hålla upp dörren för damer. Barn skall födas inom äktenskapet. Man skall sky glorifieringen av homosexualitet.
I manifestet citeras bloggaren Fjordman med en rad angrepp även på svensk socialdemokrati och då i synnerhet Mona Sahlin. Stockholm Pridefestivalen nämns också några gånger i samband med AFA (antifascistisk aktion).
I manifestet går han även till angrepp mot den protestantiska ”liberala” kyrkan som ”uppmuntrar till prästvigning av kvinnor, skilsmässa, abort, massdistribution av preventivpiller och bidrar till glorifieringen av homosexualitet (inkluderat prästvigning av homosexuella)”. Han kräver i avsnittet en återgång till de ”katolska rötterna”.
I ett avsnitt vill ha en återgång till ”patriarkatet” och frågar sina läsare med anledning av den ”transformation” som Europa gått igenom: ”Återigen; anser du att lätta droger, homosexualitet eller dödshjälp är acceptabelt? Går du sällan, om någonsin, i kyrkan? Av vilket skäl de vara må, så är de människor som svara jakande på dessa frågor oftare ensamstående eller lever i barnlösa samboförhållanden, än de som svarar nekande.
Anders Behring Breivik beskriver sig som ”korsriddare” och säger att han tillhör ett sällskap av meningsfränder och det framgår att han planerat massmorden och terrordåden i Oslo och Utøya noggrant.
I manifestet säger han att för många av hans vänner har han dolt sina åsikter. Hans livsstil, tror han, har fått dem att tro att han är homosexuell. Och så lägger han efter det till begreppet ”LOL”, förkortning för laughing out loud.
Likheterna är stora mellan 30-talets nationalsocialisters allt mer paranoida syn på judar och dagens ”islamkritikers” allt mer absurda islamhat, kombinerat med dessa rörelsers ”kulturkonservatism” inkluderat ett ideologiskt förakt för homosexuella och kvinnofrigörelse.