Bloggaren Bengt Held har lagom till Pride gått igenom de politiska partiernas ställningstaganden när det gäller hbt-politiska reformer. Alla riksdagens partier liksom Feministiskt initiativ, har tillfrågats. Piratpartiet, som sitter i EU-parlamentet, är inte med i studien då de inte anses ha en utarbetad hbt-politik.
Bland riksdagens partier råder det en fortsatt närmast total enighet kring att åtgärda de värsta skevheterna i svensk lagstiftning kring transsexuella.
Tvångssteriliseringens avskaffande stöds av alla utom Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Att ta bort kravet på att den som juridiskt vill byta kön och är gift måste genomgå skilsmässa stöds av alla utom Sd, som svarar ”möjligen”. Kravet på svenskt medborgarskap för könsbyte har samma stöd med Sd som är tveksamma. Möjlighet för transsexuella att spara könsceller för att efter könskorrigeringen kunna bli biologisk förälder får stöd av alla utom Kd och Sd.
Likt vid förändringen av den svenska äktenskapslagstiftningen är det alltså även denna gång kristdemokraterna som genom sin plats i regeringen förpassat reformerna till långbänk.
När det gäller att inkludera transpersoner i antidiskrimineringslagar och hetslagar så är bilden mer splittrad.
Såväl socialdemokrater som moderater är mer försiktiga med att vilja utöka grundlagens skydd genom att inkludera transpersoner. Moderaterna svarar även ”möjligen” när det gäller hatbrottslagen och hets mot folkgrupp. Kristdemokraterna är tveksamma till hetslagen men ställer sig bakom att utöka hatbrottslagen till att även omfatta transpersoner.
Held frågar om stödet för att skärpa kraven på arbetsgivare att motverka diskriminering och får där stöd av alla partier utom moderater och sd som svarar mer försiktigt ”möjligen”.
Frågorna handlar om nationell lagstiftning och för lesbiska är en het fråga att få föräldraskapsreglerna att vara lika oavsett om det är två kvinnor eller en man och en kvinna som söker hjälp med insemination. Även här är det Kristdemokraterna som bromsar.
På frågan om en internationell HBT-konvention är alla partier för att Sveriges skall driva på förutom Sd som svarar ”möjligen”.
Bengt Held uppger att årets enkät visar att det för första gången är ett parti som har försämrat sin hbt-politik, Sverigedemokraterna. Partiet har från ”möjligen” på frågan om att avskaffa tvångssterilisering av transsexuella gått till dagens besked att man menar att det kravet skall behållas.
– Sd och Kristdemokraterna vill försämra samkönade pars rättigheter när det gäller adoptioner och inseminationer. Sd är också för att avskaffa möjligheten för homopar att bli vigda inom Svenska kyrkan och partiet vill avskaffa alla statliga bidrag emot diskriminering, HBT-fientlighet och främlingsfientlighet. Det är en oacceptabelt HBT-negativ politik säger Bengt Held.
I undersökningen frågar han även om vilka partier som är emot ”heteronormen”. Här svarar sex av partierna att man är emot denna, Moderaterna och Kristdemokraterna att man inte har någon åsikt. Sverigedemokraterna svarar att man är för heteronormen.
Att de senaste decenniets många reformer har starkt politiskt stöd framgår även av enkäten. En könsneutral äktenskapslagstiftning har stöd av alla utom Sverige- och kristdemokrater. Sd vill dock inte driva att den avskaffas och kd vill se en civilrättslig giftermålslag där de religiösa ceremonierna separeras från de juridiska. När det gäller möjlighet för par av samma kön att prövas för internationella adoptioner vill sd och kd avskaffa detta. De två partierna vill även avskaffa möjlighet för lesbiska par att få hjälp med insemination via sjukvården.