Under den gångna Prideveckan stod surrogatagenturen Tammuz Surrogacy Nordic inne i Pride Park som aktör. Både under och efter Pride har många riktat kritik mot att Stockholm Pride valde att ta tillåta Tammuz som aktör i Pride Park, då kritikerna anser att det inte är i linje med Stockholm Prides värdegrund vad gäller mänskliga rättigheter.

Efter mycket kritik, främst via Facebook, valde Stockholm Prides styrelse att gå ut med ett uttalande där de bland annat skriver att de har en policy för aktörer vars medverkan inte är självklar, vilket var fallet med Tammuz, och att styrelsen då skulle kontaktats.
I det här fallet menar de att den policyn inte fungerat, då styrelsen säger att de inte fått informationen om att Tammuz valt att delta med en annan aktör istället.
Något Eduardo Afonso, VD för Tammuz, menar inte alls stämmer.

– Det är tredje året som Tammuz ställer ut i Pride Park. Föregående år har vi ställt ut i eget tält, men i år hade vi en del av en annans aktörs tält. Bara i år har jag fått mejlat till mig 3-4 gånger där de bifogat färdiga avtal. Jag har väldigt svårt att se att styrelsen inte visste om Tammuz medverkan, säger han till QX.

Eduardo Afonso fortsätter.

– Tammuz hade för avsikt att ställa ut under Pride i Stockholm likt tidigare år 2017 och 2018. Vi var bland annat inbjudna på marknadsmöte hos Stockholm Pride tillsammans med andra utställare inför årets festival. Vid den tidpunkten fanns inga diskussioner från Stockholm Pride sida om vi skulle vara en självklar utställare eller inte.

Stockholm Pride svarar

Stockholm Pride säger till QX att de har en policy där alla aktörer som representerar en aktuell, viktig eller svår fråga i hbtq-communityt eller i samhället ska lyftas till Stockholm Prides styrelse för diskussion och beslut, något som missats i det här fallet.

Tammuz har deltagit 2017 och 2018. Varför tilläts de delta då?
– Det stämmer. Dessa frågor ska lyftas till styrelsen i ett tidigt skede varje år, också oavsett eventuellt tidigare deltagande, och så har ej skett med denna aktör.

Togs det deltagandet vidare på samma sätt då, som det skulle gjorts nu?
– Det är först i år som frågan har lyfts på detta sätt, vi behöver se över och utveckla bland annat vårt utvärderingsarbete då vi självklart borde fångat upp detta långt tidigare.

Tammuz menar att ni omöjligt kan ha missat deras deltagande med tanke på att det skickats 3-4 avtal. Vad tänker ni om det?
– Vår interna organisation brast gällande denna aktör. Styrelsen var ej informerad om processen eller avtalen kopplade till Tammuz. Rutinerna för detta kommer vi se över till kommande år. Att en aktör kunnat samverka med en annan på vår plattform utan vår vetskap är också något vi kommer att se över till kommande år. Styrelsen behöver och vill vara aktiva och delaktiga när det gäller vilka som verkar på vår breda plattform.

Två tjejer har rapporterat om en händelse där de upplever att de blivit hotfullt bemötta av två män i Tammuz tält. Tjejerna blev sedan avvisade av vakter. Vad vet Stockholm Pride om händelsen?
– 
Vi har både pratat med tjejerna, som blev avvisade men fick stanna i Pride Park, samma kväll och med ordningsvakten ifråga. Ordningsvakternas jobb är att upprätthålla ordning på platsen, och ska som i detta fall vidta åtgärder när ordningen störs. Vi har plats för dialog även i parken t.ex. vårt mässtält där organisationer kan finnas kostnadsfritt och tala för sin sak eller marknadsföra sig, och likaså såklart i vårt Pride House. Vi välkomnar all dialog i dessa viktiga frågor, men det är centralt att våra ordningsregler och vår värdegrund följs och att påverkansarbete sker på ett respektfullt sätt oavsett om det är i paraden, Pride House eller Pride Park.

Bråk ska ha uppstått i parken

I ett uppmärksammat inlägg på Facebook berättar Lovisa Jernberg om en händelse som ska ha uppstått efter paraden på lördagen. Lovisa och Alva Jonåker ska ha gått till Tammuz för att debattera surrogatmödraskap. Väl där ska männen ha skrikit glåpord och puttat Lovisa och hennes kompis.
Vakter tog sig till platsen som ska ha sett händelsen och avvisade Lovisa och Alva från platsen.
QX har pratat med Lovisa om händelsen.

Hur upplevde du händelsen i Pride Park?
– Som väldigt hotfull och kvinnohatisk. Vi blev skrikna på av mycket längre män. De kallade oss för bitches, idioter, korkade och skrek att vi inte hade något där att göra. En av oss (Lovisa) blev även puttat. Vi var helt skakis efteråt.

På vilket sätt var männen hotfulla mot er?
– De stod över oss och skrek glåpord. Två män över två mycket mindre tjejer. Sen puttade de Lovisa också. Våld mot kvinnor är alltid hotfullt.

Lovisa anser att Stockholm Pride inte bör samarbeta med ”företag som har ett vinstdrivande intresse för att handla med kvinnor och barn” och att våldet de utsatts för ska tas på allvar av Stockholm Pride.

Det fanns även andra aktörer som hade surrogatmödraskap som sakfråga. Pratade ni med dem också?
– Vi pratade med både utställare och besökare där och så vitt vi vet är Tammuz enda företaget med ett vinstintresse. Vi är beredda att ta debatten med andra aktörer som förespråkar surrogatmödrarskap men just för att det var de som var där i syfte att tjäna pengar på kvinnor så var det viktigt att ta debatten med dem

QX har försökt nå de två männen som Lovisa nämner, men inte lyckats hitta dem.

Eduardo Afonso var på plats när bråket uppstod och beskriver händelsen för QX lite annorlunda. Han upplevde att Lovisa och Alva förolämpade ett par som kommit till Tammuz för de ville veta mer om surrogatmödraskap. Eduardo Afonso gick då och hämtade vakter på området som gick till Tammuz tält för att bedöma situationen.
Väl tillbaka hade stämningen mellan Lovisa och Alva och paret eskalerat. Eduardo hörde inte vad som sades, men ska ha bett en av personerna i paret att lugna ner sig, medans en vakt bad en av de andra att lugna ner sig. Lovisa och hennes kompis blev sedan avvisade från platsen men fick vara kvar i Pride Park.