En motion handlar till exempel om att sänka karenstiden för män som har sex med män, något QX skrivit tidigare om. Centerpartiets Ungdomsförbund (CUF) har tidigare tagit ställning i frågan, medans partistyrelsen föreslår att de olika karenstiderna ska kvarstå.

– Frågan om bloddonation för HBTQ+-personer är en otroligt viktig rättvisefråga. Reglerna för karenstid bör baseras på fakta och vara grundade på riskbeteende, inte sexuell läggning. CUF anser att det är en självklarhet att ett liberalt parti som Centerpartiet ska ta ställning mot den här diskriminerande lagstiftningen, och hoppas att stämman tycker likadant, säger Ida Alterå, ordförande för Centerpartiets Ungdomsförbund (CUF)

CUF har även motionerat om andra förslag inom HBTQ politiken. Bland annat om att införa ett tredje juridiskt kön och att förbättra vården för HBTQ personer i allmänhet och transpersoner i synnerhet.

Olle Romlin, socialpolitisk talesperson för CUF.

– Transvården är ett vårdområde som idag halkar efter. Dålig tillgänglighet har gjort att allt fler får vänta alldeles för lång tid ofta med ökad psykisk ohälsa som följd. Vi föreslår att göra det möjligt med fler egenvårdsremisser och att satsa mer på en utökad och mer tillgänglig vård i synnerhet för transpersoner. Här kan och måste Centerpartiet göra mer för att bryta den trend vi ser med ökade köer och ökad psykisk ohälsa hos HBTQ-personer, säger Olle Romlin, socialpolitisk talesperson för CUF.

Stämman inleddes under torsdagen och pågår till och med söndag. Motionerna som nämns i artikeln kommer debatteras och beslutas om lördag förmiddag. Stämman går att följa på svt samt på centerpartiets hemsida