Ni har startat initiativet ”Regnbågsblod”. När och hur gick det till?
– Allt började med att jag kommenterade ett av Jespers inlägg på Instagram om blodgivning där berättade om hur han redan 2015 försökt få svar på frågor från Socialstyrelsen, men mötts av föråldrad data och senare tystnad. Vi enades i en gemensam känsla att det behövs förändring och att det är dags att väcka frågan igen.

I dagsläget får inte män som har sex med män (MSM) donera blod om de haft sex det närmsta året. Vad vore rimligt enligt er?
– 
Vi menar att det enda rimliga är en screening som grundar sig på den kunskap vi har idag. En expert på området, Bo Hejdeman, infektionsöverläkare på Södersjukhusets venereologmottagning, menar att ”all donation ska ske så säkert som möjligt, därför bör alla blodgivare screenas för sexuellt risktagande, inte för sexuell preferens*”. Han menar att tre månader karens sedan ny sexuell kontakt bör gälla alla oavsett läggning vid donation eftersom allt donerat blod alltid testas.

Tobias själv är en MSM som lever monogamt med sin make sedan 8 år tillbaka. Trots att de som par inte utsätter sig för några sexuella risker så får de inte ge blod. Att fokusera på vilket kön en man har sex med istället för sexuellt risktagande gör helt enkelt att vården går miste om friskt och värdefullt blod som kan rädda liv. Jesper lever som singel utan fast sexpartner men tycker att frågan är lika viktig som Tobias.

Varför tror ni att regeringen inte pratar mycket om det här?
– Riksdagen fick förra sommaren in en motion i ärendet, som också gillades. Frågan har dock inte varit särskilt het under valåret i fjol, därför tror vi att den prioriterats bort. Men nu har ämnet mognat och vi har redan funnit stort stöd bland aktiva politiker.

Vad ska du och Jesper göra för att ändra på hur lagen ser ut idag?
– Vi vill skapa en öppen och synlig debatt som förhoppningsvis kan ge beslutsfattarna den sista push de behöver för att se över statistiken och anamma den kunskap som finns idag. Men vi måste erkänna att det känns extremt tråkigt att som medborgare i en demokrati behöva veva igång en folkrörelse för att få svar på några enkla frågor från en statlig myndighet vi tidigare mejlat.

Ni har hittills mötts av tystnad. När tror ni att Socialstyrelsen kommer svara?
– Vi tror och hoppas att socialstyrelsen kommer lyfta frågan på nytt nu när de ser hur många som ifrågasätter det faktum att mängder av friskt blod aldrig får komma till användning. Vi tror att socialstyrelsen ganska snart inser det orimliga i sina generaliseringar.

Vad händer framöver?
– Vi hoppas på att kunna fortsätta sprida engagemang i sociala medier och växa där genom att dela berättelser från MSM, men även från personer som jobbar på blodcentraler och tvingas neka personer som vill hjälpa. Vi vill ta steget ut i den fysiska världen. Vi kommer också dra ihop ett gäng och springa med i Blodomloppet i Stockholm 11 juni, där de som stöttar och engagerar sig jättegärna får vara med.

Hur kan man engagera sig?
– Man kan följa oss på Facebook och Instagram, där vi heter @regnbagsblod, och sprida ordet. Man kan maila Socialstyrelsen alla sina frågor och funderingar så de märker att vi blir fler och fler. Om du tillhör gruppen MSM eller jobbar på blodcentral får du gärna kontakta oss för att dela din berättelse i våra forum. Självklart kan en engagera sig genom att hänga med oss på Blodomloppet i Stockholm den 11 juni.

* = Med sexuell preferens menar vi här att ha sex med män eller kvinnor