Sedan 2004 har Storbritannien haft en partnerskapslag motsvarande den Sverige hade innan den könsneutrala äktenskapslagstiftningen infördes 2009.
Trycket på att även i Storbritannien införa en lagstiftning på äktenskapsområdet där ingen åtskillnad görs mellan hur paren könsmässigt är sammansatta har ökat på senare tid.
Premiärminister David Cameron (konservativa) sägs enligt Pinknews.co.uk vara positivt inställd till en könsneutral civiläktenskapslagstiftning. Och vid en konferens för det liberaldemokratiska partiet, som ingår i regeringen, utlovade under lördagen Lynne Featherstone att regeringen i mars kommer ta initiativ till samtal om hur detta skall genomföras. Målet för regeringen är att frågan skall vara löst innan nästa val. Featherstone är minister, motsvarande svensk statssekreterare, med ansvar för jämställdhetsfrågor vid inrikesdepartementet.
Frågan om en religiös vigsel eller vigsel med religiösa inslag är en av de stötestenar som regeringen behöver hantera. I dagens partnerskapslag är det förbjudet att genomföra registrerade partnerskap i religiösa byggnader liksom att vid ceremonin inkludera religiösa symboler, musik eller texter. En politisk process där detta förbud skall tas bort pågår.
Skottland har under 2011 diskuterat att gå snabbare fram och själva införa en könsneutral äktenskapslagstiftning.

Könsneutrala äktenskapslagar är införda i Kanada, Sydafrika, Argentina, Spanien, Portugal, Belgien, Nederländerna, Norge, Island och Sverige liksom i sju amerikanska delstater och den mexikanska delstaten Mexico City.