Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har fått i uppgift av regeringen att stärka förutsättningarna för att skapa mötesplatser riktade till hbtq-ungdomar. Nu har de lämnat in en delrapport till regeringen som visar att unga hbtq-personer på den svenska landsbygden inte har tillgång till mötesplatser.

– Alla unga hbtq-personer mår inte dåligt. Men för unga hbtq-personer som gör det eller upplever att de inte kan prata med sin nära familj eller andra vuxna kan en trygg mötesplats vara särskilt viktigt, säger generaldirektören Lena Nyberg.

Hon poängterar också att resultatet från kartläggningen är ”oroande” då alla unga har rätt till en meningsfull och utvecklande fritid.

I ett pressmeddelande från MUCF poängterar de att unga hbtq-personer är en särskilt utsatt grupp och att en fjärdedel har avstått från att delta i fritidsaktiviteter på grund av en rädsla för att få ett dåligt bemötande. Rapporter har också visat att unga hbtq-personer känner större otrygghet, är mer ekonomiskt utsatta och har sämre sociala skyddsnät än andra unga. De utsätts oftare för hot, sexuellt våld, förtryck, mobbning och/eller utfrysning än andra unga.

Läs MUCF:s delrapport här!