Årets sista nummer av RFSLs nyhetsblad om HBT-flyktingar kom ut i dag. I bladet sammanfattas en rad ärenden som RFSL och Stig-Åke Petersson som ansvarar för organisationens flyktingarbete, varit inblandade i.
På minussidan rapporteras om hur en homosexuell man från Benin nekats uppehållstillstånd med hänvisning till att man anser, trots FN-organet UNHCRs uppgifter, att homosexuella inte straffas i landet. En journalist från Etiopien fick avslag då hans uppgifter om problem med att vara homosexuell inte var ”trovärdiga”. Bland annat nämns i avslaget att han inte inlett en relation med en man sedan han kom till Sverige liksom att han inte haft kontakt med ”någon intressegrupp för homosexuella”. Migrationsverket menar att hans homosexualitet inte skapar nog problem i hemlandet för att få asyl i Sverige.
En kvinna från Kina nekas asyl. Efter att hon fått avslag för politisk asyl angav hon sin sexuella läggning som nytt skäl. Detta ansågs dock inte räcka för att ge asyl. En man från Marocko som sökt asyl efter att han bland annat tvingats medverka i en porrfilm som blev känd i hans omgivning. Migrationsverket menar att mannens berättelse inte är helt trovärdig, men säger också att myndigheterna i Marocko, där homosexualitet är förbjudet, inte förföljer homosexuella. I Nyhetsbrevet skriver man att Migrationsverket tar en rapport från brittiska UD till hjälp där det anges att homosexualitet är ganska vanligt i landet, och tolereras så länge relationer och sex är diskreta.
Även en man från Sierra Leone har fått avslag då han inte ansetts trovärdig. Nyhetsbrevet citerar från Migrationsverkets utslag att de ”ifrågasätter även ditt syfte med att bli medlem i en organisation som kämpar för homosexuellas rättigheter om du ville dölja din homosexuella läggning”. Mannen skall även ha angett att han ”går med män och kvinnor” vilket anses minska hans trovärdighet som asylsökande undan förföljelse baserad på hans sexuella läggning.
En man från Venezuela som utsatts för sexuella övergrepp och trakasserier på grund av sin sexuella läggning nekas asyl. Man menar att han kan få skydd av landets myndigheter.
En man från Uganda nekas asyl med hänvisning till att han inte från starta angett sin sexuella läggning som skäl. Man påpekar även att han inte engagerat sig i någon hbt-organisation vare sig i Sverige eller Uganda och anger att det i Uganda finns flera hbt-organisationer.
Samtidigt har tre andra hbt-flyktingar från Uganda fått asylunder hösten. De tre får asyl med hänvisning till det försämrade läget i landet. Ytterligare en man från Uganda har fått asyl. Detta beviljades efter att han i samband med att utvisningen skulle verkställas berättade att han är homosexuell.
Nyhetsbrevet handlar alltså inte enbart om avslag utan flera personer som sökt om asyl med hänvisning till sin sexuella läggning har också fått stanna.
En man från Jemen och en statslös palestinsk man som misshandlats av Hizbollah-milisen i Libanon och av sina grannar är två exempel.
Efter avslag kan den asylsökande överklaga till Migrationsdomstolen och även här blir det olika resultat. Medan Migrationsverket inte ansåg en man från Bangladesh som trovärdig i hans uppgifter om förföljelse och tortyr gjorde Migrationsdomstolen en annan bedömning
En kvinna från Libanon som kommit till Sverige som anknytning till sin dåvarande make, men efter skilsmässa tappades anknytningen och hon skall därför lämna landet. Kvinna berättar att hon lever med en kvinna men får avslag såväl av Migrationsverket som senare Migrationsdomstolen eftersom de menar att hon borde ha berättat om sin sexuella läggning tidigare.
En romsk homosexuell man från Makedonien fick avslag i Migrationsdomstolen som menar att Makedonska myndigheter kan ge honom skydd mot de trakasserier han utsatts för.
En man från Pakistan har nekats att få sin överklagan prövad i Migrationsdomstolen efter att han nekats asyl med hänvisning till att han är gift och har barn. Mannen flydde då han i sitt hem blivit hitta på grund av sin sexuella läggning. Även en man från Syrien nekas asyl i en efter att Migrationsdomstolen inte velat pröva beslutet om avslag. Trots det försämrade läget och att han saknar skydd av familj i sitt hemland, menar domstolen att skälen inte är starka nog.

Nytt om HBT-flyktingar är en sammanfattning gjord av Stig-Åke Petersson om de fall som han i sitt arbete med RFSL kommer i kontakt med.
I brevet uppmanas även till stöd för arbetet genom en julgåva till HBT-Flyktingars stödförening.