Det var i samband med All Africa Freedom Day den 22 maj som Japhet Chataba, 39, och Steven Sambo, 31, benådades från en fängelsedom på 15 år, rapporterar Reuters. De frigavs tillsammans med 3000 personer som fällts för andra brott. Paret hade i november förra året fällts i enlighet med gamla sodomilagar från kolonialtiden, då landet tillhörde Storbritannien, med motiveringen att de agerat ”mot naturens ordning”.

Fängelsedomen mot paret utlyste i december förra året en konflikt mellan USA och Zambia som ledde till att USA kallade hem sin ambassadör Daniel Foote, som i starka ordalag kritiserat domen. Zambiska myndigheter försvarade då domen med argumentet att de är ett kristet land. Daniel Footes kritik mot domen gjorde att han fick utstå både hat och hot, han sa bland annat:

– Jag trodde, kanske felaktigt att kristendom innebär att man försöker leva som Jesus, och jag tror inte att Jesus skulle ha refererat till sina medmänniskor som ”hundar” och ”värre än djur”. Att attackera och marginalisera minoritetsgrupper som homosexuella har ofta varit en varningssignal inför framtida illdåd utförda av regeringar i många läder. I mitt hjärta vet jag att zambiska värderingar inte stämmer överens med att landet ska tillhöra denna skara.