Stormade ut i protest

– hbt för svårt för FN

FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon
I en FN-rapport framgår att 76 av de 192 medlemsländerna har lagar som kriminaliserar homosexuellt beteende. Åtminstone fem tillämpar dödsstraff.

Under onsdagens FN-sammanträde om mänskliga rättigheter i Géneve uppmanade FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon att ländernas regeringar agerar.

– Vi ser ett mönster av våld och diskriminering som riktas mot personer enbart på grund av de är homosexuella, bisexuella eller könsöverskridande, sade Ban Ki-moon i ett videomeddelande som visades under sammanträdet.

– Det är en monumental tragedi för alla berörda och en skamfläck på vårt kollektiva medvetande. Det är också en kränkning av internationell rätt. Ni som medlemmar i FN:s råd för mänskliga rättigheter måste reagera, fortsatte Ban Ki-Moon.

På detta följde en hetsk ordväxling.

Sydafrikanska rättsaktivisten Navi Pillay menade att flera länder säkert argumenterar för att hbt-personer strider mot ländernas traditionella värderingar, men menade att dessa åsikter inte får speglas i lagen.

– Balansen mellan tradition och kultur å ena sidan och grundläggande mänskliga rättigheter å den andra måste alltid väga över till rättigheternas favör, sade Pillay enligt Reuters.

Mötet avslutades med att representanter från flera muslimska och afrikanska länder lämnade lokalen.

Frågan om hbt-personers rättigheter har länge hållits utanför FN:s mötesrum, men återinfördes i juni 2011 efter påtryckningar från USA och Sydafrika.