Den svenske skriftställaren och belästa debattören Jan Myrdal avled i fredags i en ålder av 93 år. Som utpräglat konservativ debattör med vänsterargumentation skapade han under sitt liv ofta rubriker och heta diskussioner. Inte minst när det gäller synen på manlig homosexualitet.

Han hyllade den kinesiska kulturrevolutionen och de röda khmerernas blodbad och tvångsförflyttningar i Kambodja med ett mindre hedrande omnämnande i Phnom Pehns Folkmordsmuseum. Han är även grundare av bland annat ”Leninpriset”, eller mer formellt ”Jan Myrdalbibliotekets stora pris – Leninpriset ”, i år med  journalisten och debattören Kajsa Ekis Ekman som mottagare.

I en mailväxling med författaren Erik Wijk, publicerad på Aftonbladet 2016, citeras han med att alltid ha gett stöd till avkriminalisering men kritisera synen på homosexualitet som medfödd: ”Att könsinriktning bestäms av en kombination genetisk och sociala förhållanden har jag under åren skrivit en del om. Dels utifrån de olika forskare, kanske i synnerhet Malinovskij och Gorer jag läste i tidiga tonår. Dels från vad jag visste om hur enkönade förhållanden som engelska internatskolor, fängelser – och fartyg som MS Kungsholm med vilken jag reste till USA – formade tillfällig eller bestående homosexuell könsinriktning. Jag tog upp detta flera gånger i texter om hur den svenska lagtexten på ett felaktigt sätt gjorde könsinriktningen genetisk.

I samma debatt-text citeras Myrdals bok I de svartare fanornas tid från 1998: ”Folk får för mig gärna vara bögar så länge de inte stör. Men jag tycker illa om bögkulturen. Inte för att jag är rädd för några mina egna böjelser utan för att jag inte tycker om att befordringsvägen i Sverige, inom konsterna som administration, går genom ändtarmen.

En text som knyter an till 50-talets föreställningar om att det förekom en dold homosexuell kamarilla som i maktens korridorer befordrar varandra på ett korrumperat sätt.

I en intervju publicerad på debattören Eddie Råbock (tidigare Mohamed Omar) numera nedlagda bloggsida alazerius (arkiverad härförklarar han sin syn på homosexualitet. Eddie Råbock, som vandrat politiskt allt från antisemitism med vänstersympatier till att kritisera islamism och rösta på Sverigedemokraterna, kallade 2009 då intervjun publicerades homosexualitet en sjukdom som kan botas med Islam.

I intervjun går Myrdal hårt åt Prideparader och ser öppenhet med ens homosexuella läggning som likartad prostitution: ”Det fanns i Sverige en ganska stark, och gör det fortfarande, motvilja mot bjärta eller öppna homosexuella beteenden. Den kapitalistiska prostitutionspropagandan vi har idag, som också innefattar stjärtgossarna, är helt emot arbetarrörelsens tradition.

Myrdals kritik mot den homosexuella frigörelsekampen handlade just om synen på homosexuell läggning som förvärvad snarare än. I flera debattinlägg betonade han det senare. Även om han inte förordade kriminalisering av homosexuella handlingar så drev han hårt tesen att homosexualitet var något som kunde förvärvas. I intervjun med Råbock sa han: ”I Sverige har man lagfäst ordet ”läggning”. Det är något jag har bråkat om. I ordet läggning ligger det att du är homosexuell på samma sätt som du är blond eller mörk. Det är underförstått arv. Man borde ändra ordet till ”beteende”. Beteende kan ha alla tänkbara orsaker. Jag vill se homosexualitet som ett beteende. Det kan finnas en arvdel också. Men jag skulle vilja att man gick in för beteende. Så att man låter frågan vara öppen och inte låser den vid läggning. Det är en rätt viktig sak.

2006 var Jan Myrdal en av undertecknarna av ett upprop, Bevara äktenskapet, mot att förändra den svenska äktenskapslagstiftningen till att bli könsneutral. I Svenska Dagbladet kallade han 2007 samkönade äktenskap något som är ”kränkande mot förnuft och känsla”. Han modifierade senare sitt ställningstagande och valde att 2012 i en artikel i Fib Kulturfront betona att hans motstånd handlar om att staten inte skall blanda sig i religiösa samfunds verksamhet. Myrdal var även uttalad motståndare till att inkludera homosexuella i lagar som förbjuder hets mot folkgrupp. ”Antag att du börjar säga att det här med homosexualitet är en sjukdom då råkar du naturligtvis snabbt illa ut”, sa han i intervjun med Råbock.